Розділи економіки

Стратегічні підходи щодо недопущення світових криз як гарантування фінансової безпеки держави

Загроза поширення кризи єврозони на інші регіони з подальшим розгортання нової масштабної хвилі світової фінансово-економічної кризи поставили на порядок денний питання про необхідність значного переформатування світової економіки.

Важливим кроком на цьому шляху став саміт лідерів країн G20, який відбувся 3-4 листопада 2011 р. у Каннах (Франція). Вперше за довгий час на заході такого рівня було розглянуто та схвалено всеохоплюючий план дій в економічній сфері, яким були встановлені докладні політичні зобов’язання країн-членів, визначені жорсткі терміни їх виконання, заявлено про посилення контролю за їх виконанням. Незважаючи на неформальний статус G20, фактично мова йде про повноцінне запровадження на сучасному етапі принципів глобального управління в економічній сфері, що ще кілька років тому вважалося неможливим через значні розбіжності національних інтересів.

Як зазначено в Декларації саміту, актуальними загрозами для світової економіки на сьогодні є такі:

зниження темпів зростання світової економіки, особливо в розвинених країнах, у результаті чого рівень безробіття опинився на неприпустимому рівні;

зростання напруженості на фінансових ринках, головним чином, через підвищення суверенних ризиків у Європі;

виникнення ознак уразливості на ринках, що розвиваються;

підвищення цін на сировинні товари (у т.ч. продовольчі), яке стримує економічне зростання в світі і вражає найбільш уразливі економіки та верстви населення;

волатильність валютних курсів, яка створює додаткові ризики для економічного відновлення та фінансової стабільності;

існування глобальних дисбалансів з боку сукупного попиту (потребує перенесення центру ваги від державного сектору на користь приватного і від зовнішнього сектору економіки до внутрішнього) [34].

Політичні зобов’язання, які беруть на себе країни-члени G20 відповідно до ухвалених Декларації саміту, Комюніке лідерів країн та Плану дій [35], охоплюють такі загальні напрями співпраці:

соціальний вимір глобалізації (підвищення загального рівня зайнятості, забезпечення належного рівня соціального захисту найуразливіших верств населення, полегшення трудової міграції);

посилення стабільності і стійкості міжнародної валютної системи (посилення ролі МВФ в частині надання фінансової підтримки та нагляду, удосконалення принципів управління потоками капіталу, перегляд кошику СПЗ, збільшення фінансових ресурсів МВФ, підвищення гнучкості валютних курсів, недопущення конкурентної девальвації валют);

реформування фінансового сектору та забезпечення стабільності фінансового ринку (запобігання виникненню занадто великих фінансових установ, що можуть збанкрутувати; посилення контролю за тіньовою діяльністю у банківській сфері; реформування позабіржового ринку похідних; удосконалення механізмів застосування міжнародних кредитних рейтингів);

запобігання значним коливанням цін на сировинні товари та забезпечення розвитку сільського господарства (вдосконалення регулювання та нагляду за ринками похідних на сировинні ресурси, звільнення від оподаткування аграрної продукції, яка надходить як гуманітарна допомога, підтримка програм розвитку сільськогосподарського виробництва за рахунок розвитку досягнень науки і техніки та ін.);

поліпшення ситуації на енергетичних ринках і боротьба зі зміною клімату (підвищення ефективності функціонування та прозорості енергетичних ринків, поетапна відмова у середньостроковій перспективі від неефективних субсидій на видобувні види палива, що заохочує марнотратне споживання, на користь надання адресної підтримки найбідніших верств населення тощо);

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.