Розділи економіки

Аналіз «Великої депресії» в США як уроку історії

Економічна криза 1929-1933 pp. виявилася світовою. Вона порушила всі міжнародні економічні зв'язки, призвівши до масового скорочення промислового виробництва, інших галузей економіки майже всіх держав. Почалася вона в США восени 1929 p., далі в Латинській Америці, Західній Європі, інших країнах Азії та Африки [14].

Серед економістів немає одностайності щодо причин «Великої депресії». Існують декілька теорій щодо її передумов, але широко вважається, що у виникненні економічної кризи відіграла роль сукупність факторів. Основними з них були:

- зниження сукупних витрат в економіці, що сприяло масштабному падінню доходів і рівню зайнятості, який був значно нижче середнього (кейнсіанський підхід);

- скорочення грошової маси , наслідок неправильної політики американської Федеральної резервної системи і продовженням кризи у банківській системі (монетаристське бачення);

розширення грошової маси в 1920-х роках, що призвело до буму незабезпечених кредитів. Тобто причиною стала саме інфляція грошової маси, що призвела до буму в цінах як активів, так і засобів виробництва (погляд представників Австрійської школи);

криза надвиробництва (марксистська теорія);

інвестиції у виробництво були набагато більшими за реально необхідні (теорія біржової бульбашки) [15].

Першою ознакою економічної кризи прийнято вважати різке падіння цін на акції Нью-Йоркської біржі 24 жовтня 1929 p. (Додаток Б). Якщо до 1 жовтня їх вартість становила майже 90 млрд дол., то в березні 1933 p. - лише 19 млрд дол., знизившись у 5 разів.

Криза охопила насамперед важку індустрію. Випуск автомобілів, виплавлення чавуну і сталі скоротилися на 80 %. Все промислове виробництво, національний доход, роздрібна торгівля знизилися вдвічі, імпорт і експорт - на 75%. За роки «Великої депресії» збанкрутували 130 тис. фірм, 19 залізничних компаній, 5760 банків. Внаслідок цього мільйони громадян, втративши своє майно, робочі місця, залишились без збережень, стали безробітними, жебраками [14]. Таких у 1933 p. налічувалося понад 12 млн.(табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Економічна криза в США 1929-1933 рр. [17]

Роки

ВНП, млрд. дол.

Національний дохід, млрд. дол.

Виплати найманим працівника, млрд. дол.

Чисельність безробітних, млн. чол.

% безробітних до загальної чисельності зайнятого населення

1929

203,6

86,8

51,1

1,55

3,2

1930

183,5

75,4

46,8

4,34

8,7

1931

169,3

59,7

39,8

8,02

15,9

1932

144,2

42,8

31,1

12,06

23,6

1933

141,5

40,3

29,5

12,83

24,9

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Нагромадження капіталу
Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

Статистичні ряди розподілу
Статистичні ряди розподілу є одним з найбільш важливих елементів статистики. Вони є складовою частиною методу статистичних зведень і угрупувань, але, по суті, жодне із статистичних досліджень неможливо провести, не представивши спочатк ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.