Розділи економіки

Аналіз факторів та перебігу фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр. в Україні

Виконання платіжного балансу України у 2009 році було здійснено з дефіцитом як поточного, так і фінансового рахунку.

Водночас за підсумками 2009 року зафіксовано стрімке скорочення від’ємного сальдо поточного рахунку - до 1,9 млрд. дол. США (близько 1,7% від ВВП) порівняно з 12,8 млрд. дол. США в 2008 році (7,0% від ВВП). Це було обумовлено різким зниженням дефіциту зовнішньоторговельного балансу (до 2,7 млрд. дол. США порівняно з 14,4 млрд. дол. США у 2008 році). До того ж у грудні, вперше в 2009 році, зафіксовано зростання кумулятивного (за останні 12 місяців) дефіциту поточного рахунку до 1,9 млрд. дол. США порівняно з 1,6 млрд. дол. США в листопаді за рахунок формування максимального за рік від’ємного сальдо торгівлі товарами.

Скорочення від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу зумовлено більш прискореними темпами зниження обсягів імпорту товарів (на 45,4%) порівняно з темпами зменшення експорту товарів (на 40,3%) за рахунок значного скорочення внутрішнього попиту та девальвації обмінного курсу гривні.

Основними чинниками формування дефіциту фінансового рахунку у 2009 році на рівні 11,8 млрд. дол. США (у 2008 році профіцит - 9,6 млрд. дол. США) було поглиблення світової рецесії та звуження глобальної ліквідності. Обсяги чистого припливу прямих іноземних інвестицій в Україну скоротилися в 2,2 раза - до 4,5 млрд. дол. США (9,9 млрд. дол. США у 2008 році). Від’ємне сальдо за операціями з кредитами та облігаціями приватного сектору становило 7,9 млрд. дол. США (порівняно з 12,4 млрд. дол. США чистих залучень за 2008 рік). Водночас на 25,5% - до 9,6 млрд. дол. США скоротилися порівняно з 2008 роком обсяги приросту готівкової валюти поза банками (12,9 млрд. дол. США у 2008 році).

Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу в 2009 році становило 13,7 млрд. дол. США (за 2008 рік - 3,2 млрд. дол. США) (рис. 2.11) [34].

За результатами січня - вересня 2010 року зведений платіжний баланс було виконано з профіцитом у розмірі 6,4 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом 12,2 млрд. дол. США за аналогічний період минулого року. Водночас у вересні, як і в попередньому місяці, його виконання було забезпечено виключно притоком за рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій.

Попри збереження тенденцій до утримання балансу торгівлі послугами на позитивному рівні (за результатами січня - вересня 2010 року позитивне сальдо становило 3,2 млрд. дол. США) у вересні четвертий місяць поспіль спостерігається погіршення стану рахунку поточних операцій, дефіцит якого за 9 місяців 2010 року становив 826 млн. дол. США. Зазначене зумовлено суттєвим зростанням (до 4,8 млрд. дол. США) дефіциту торгівлі товарами за рахунок певного відновлення внутрішнього попиту, укріплення реального курсу гривні, а також високими обсягами імпорту енергоносіїв. Різниця між темпами зростання до відповідного місяця попереднього року імпорту та експорту товарів зросла у вересні до 17,2 п. п.

Водночас приплив капіталу за борговими цінними паперами державного сектору та збереження достатньо високих обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій у вересні виступили основними чинниками формування шостий місяць поспіль профіциту за рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій, який з початку року досяг 7,3 млрд. дол. США, у той час як за 9 місяців 2009 року дефіцит становив 11,3 млрд. дол. США. Натомість сальдо за кредитами та облігаціями за результатами січня - вересня 2010 року залишається від’ємним (1,2 млрд. дол. США), що однак у 5,5 раза менше, ніж за січень - вересень 2009 року.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.