Розділи економіки

Аналіз факторів та перебігу фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр. в Україні

зі скороченням обсягу чистих залучень довгострокових кредитів і єврооблігацій майже утричі порівняно з ІІІ кварталом 2008 року − до 2 млрд. доларів США;

зі збільшенням у зв’язку з погіршенням експортної динаміки негативного сальдо зовнішньої торгівлі за підсумком року до 18,5 млрд. доларів США порівняно з 14,3 млрд доларів США за 9 місяців року;

зі зменшенням обсягу зовнішньої заборгованості банківської системи на 2,3 млрд. доларів США (вперше за декілька років);

зі значним зростанням попиту на долари на міжбанківському і готівковому валютному ринках внаслідок дій Нафтогазу, що готувався до дворазового підвищення цін на паливо з 2009 р., зростання потреби вітчизняних банків у доларових ресурсах для забезпечення виплат по валютних кредитах, розгортання тенденції до «втечі» населення від національної валюти.

Це обумовило різке зниження курсу гривні та динамічні курсові коливання. Внаслідок девальвації гривні обсяг сукупного державного і гарантованого державою боргу за 2008 рік зріс на 37,3 %, до 24,6 млрд. доларів США (75,4 % цієї суми - зовнішній борг). Стрімкі курсові «стрибки» гривні продовжили загальний процес погіршення очікувань та зниження довіри до вітчизняної фінансової системи, дезорієнтації виробничих процесів, стали потужним інфляційним чинником.

Варто зазначити, що девальвація гривні, попри завдані нею значні ризики, сформувала також певний саморегулівний ефект, який полягає у підвищенні цінової конкурентоспроможності українського експорту та, відповідно, послабленні конкурентоспроможності імпорту. Внаслідок цього ефекту в грудні обсяги імпорту скоротилися до 4,7 млрд доларів США - на 9,1 % порівняно з листопадом і на 34,4 % порівняно з середньомісячними обсягами імпорту за січень-листопад (7,2 млрд доларів США). Це сприяло зменшенню негативного сальдо товарного балансу в грудні 2008 року до -0,05 млрд доларів США, скороченню в грудні 2008 року (найбільше з 2006 року) кумулятивного дефіциту поточного рахунку [33].

Підвищення тарифів на природний газ для населення на 50 % відповідно до умов Меморандуму з Міжнародним валютним фондом у серпні та стрімке зростання цін на продовольчі товари у вересні були визначальними факторами припинення тенденції до зниження індексу споживчих цін (ІСЦ), яка тривала з другого півріччя 2008 року, та прискорення темпів його зростання, починаючи з серпня 2010 року. Не дивлячись на зростання споживчих цін у вересні на 2,9 % за місяць, що зумовило зростання у річному обрахунку до 10,5 %, їх рівень залишався нижчим порівняно з вереснем та груднем 2009 року (15,0 % та 12,3 % відповідно.

Інфляційна динаміка у 2008 р. була неоднорідною - її суттєве прискорення в січні - травні 2008 р. (до 31,1 % у річному вимірі) змінилося подальшим уповільненням (до 22,3%). Утім, у грудні тенденція до зменшення показника інфляції в річному вимірі призупинилася [32, c. 56-58].

У 2009 році спостерігалася стійка тенденція до уповільнення темпів інфляції - приріст індексу споживчих цін (ІСЦ) знизився до 12,3% у 2009 році порівняно з 22,3% у 2008 році.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності пр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.