Розділи економіки

Аналіз факторів та перебігу фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр. в Україні

Погіршення ситуації на світових ринках внаслідок розгортання світової фінансово-економічної кризи значно погіршило динаміку економічного зростання в Україні.

Найбільшого удару від кризи зазнала українська промисловість, обсяги виробництва якої в 2008 р. скоротилися порівняно з 2007 р. на 3,1 % (в 2007 р. було зростання на 10,2 %), у т. ч. в металургії - на 10,6 %, хімічній промисловості - на 6,2 %, що пов’язується насамперед зі звуженням попиту на світових ринках. Зниження вартісних обсягів експорту в ІV кварталі 2008 року склало порівняно з ІV кварталом 2007 року 15 %. Сповільнення приросту виробництва почало фіксуватися ще в червні, а вже у вересні промисловість увійшла в стадію технічної рецесії. В ІV кварталі промислове виробництво скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року майже на 25 %. Піком падіння став листопад, коли промислове виробництво скоротилося порівняно з листопадом 2007 р. на 28,6 % (рис. 2.7). Повільне відновлення промисловості почало спостерігатися лише в грудні, що пов’язане з відновленням зростання експортних поставок металопродукції, які порівняно з листопадом збільшились на 22,4 %.

Поряд з промисловістю значний вплив на гальмування динаміки ВВП здійснювали будівництво та оптова торгівля. Будівництво, яке є галуззю досить чутливою до проблем з ліквідністю, опинилося у важкому стані ще з початку року, а за результатами 2008 р. обсяг робіт в даному виді економічної діяльності скоротився на 16 %. Девальвація національної валюти, зниження купівельної спроможності населення в останні місяці року, а також ускладнення з отримання кредитів, які для торгівлі відіграють роль обігових коштів, стали факторами падіння товарообороту підприємств оптової торгівлі на 6 % [32, c. 42-45].

Приріст реального ВВП у IІІ кварталі 2010 року порівняно з відповідним кварталом 2009 року в постійних цінах 2007 року становив 3,5%. Зростання індексу промислової продукції за січень - вересень 2010 року становило 10,8%, тоді як за аналогічний період 2009 року знизився на 28,3% (рис. 2.8). Поступове відновлення світової економіки стимулювало зростання обсягів виробництва експортоорієнтованих галузях, які за підсумками січня - вересня 2010 року зростали найвищими темпами. Так, обсяги виробництва в галузі машинобудування з 9 місяців збільшилися на 32,9%, у хімічній та нафтохімічній промисловості - на 20,2%, у металургії - на 12,7%.

Разом з цим у ІІІ кварталі продовжувалося уповільнення темпів зниження виробництва у будівництві, головним фактором чого стало нарощування обсягів робіт із розвитку інфраструктури. Хоча в галузі все ще спостерігається значне падіння обсягів виробництва, його темпи за 9 місяців 2010 року сповільнилися до 12,6% порівняно з відповідним періодом минулого року (52,4%).

В четвертому кварталі 2008 року відбулось суттєве зменшення припливу в Україну валютних ресурсів, пов’язане:

зі зниженням в 2,7 разу чистого припливу прямих іноземних інвестицій − до 1,2 млрд. доларів США (у середньому за три квартали 2008 року вони становили 3,2 млрд. доларів США);

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.