Розділи економіки

Аналіз факторів та перебігу фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр. в Україні

Грошово-кредитна політика у 2008 році здійснювалася за складних макроекономічних умов. Якщо в світовій економіці кризові явища первісно зародились у фінансовій сфері і лише потім знайшли відображення в діяльності реального сектору економіки, то в Україні ситуація розвивалася за протилежним сценарієм.

Зволікання зі здійсненням необхідних структурних реформ в економіці, проведення впродовж останніх років економічної політики на засадах соціального популізму, нерозважлива бюджетна політика та прискорене зростання зовнішнього боргу зумовили накопичення макроекономічних ризиків до критичного рівня, які в умовах впливу світової фінансової кризи призвели до істотного погіршення динаміки економічного розвитку. Реалізація макроекономічних ризиків, у свою чергу, спричинила погіршення показників стану грошово-кредитного ринку, який є частиною економіки та опосередковує рух товарів і послуг у ній.

Таким чином, криза в Україні є передусім економічною і лише потім - фінансовою. Світова криза стала лише каталізатором загострення тих негативних процесів, які впродовж значного часу накопичувалися в економіці України [29].

В Україні офіційним початком кризи вважається рейдерська атака на Промівестбанк в вересні 2008 р.

Відомо, що на момент настання світової фінансової кризи економіка України була на підйомі. Із 2000 року до третього кварталу 2008 року економіка країни зростала в середньому на 7,5% на рік. Потужний зовнішній попит стимулював експорт, обсяги якого росли рекордними темпами - на 50% у річному обчисленні за перші три квартали 2008 року. З іншого боку, через значне збільшення імпорту, сальдо поточного рахунку платіжного балансу залишалося від’ємним з 2005 року (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Динаміка основних показників зовнішньої торгівлі України за 2000-2009 рр.

Однак дефіцит рахунку поточних операцій повністю фінансувався за рахунок значних надходжень іноземного капіталу. У 2005-2008 роках чисті прямі іноземні інвестиції в Україну в середньому складали 8 млрд. дол. США на рік. Це дозволило Національному банку України накопичувати валютні резерви, які наприкінці вересня 2008 року сягнули 37 млрд. дол. США.

Восени 2008 року національна валюта знецінилась більш ніж на 50% відносно долара США, реальний ВВП знизився на 8% та 20,3% в річному обчисленні в останньому кварталі 2008 року та першому кварталі 2009 року відповідно (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 - Вплив міжнародної кризи ліквідності на окремі країни

Країна

ВВП, % у річному обчисленні, 1 кв. 2009 р.

Девальвація місцевої валюти відносно долара США, %

Україна

-20,3

58 (4 кв. 2008)

Латвія

-18

7,5 (1 кв. 2009)

Естонія

-15,1

3,4 (1 кв. 2009)

Литва

-13,6

6,8 (1 кв. 2009)

Тайвань

-10,2

3,2 (1 кв. 2009)

Сінгапур

-10,1

5,6 (1 кв. 2009)

Росія

-9,5

35 (жов. 08-бер. 09)

Мексика

-8,2

26 (4 кв. 2008)

Угорщина

-6,7

23 (жов. 08-бер. 09)

Румунія

-6,2

38 (жов. 08-бер.09)

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.