Розділи економіки

Стан та проблеми сталого розвитку аграрної сфери України

У 2000-х роках разом із зростанням обсягів сільськогосподарського виробництва почав поліпшуватись фінансовий стан галузі. Насамперед галузь спромоглася суттєво поліпшити показники рентабельності (табл. 4).

Таблиця 4 Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності, %

Показник

1990 р.

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Всього

23,3

2,7

7,0

6,6

6,8

3,9

3,3

4,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

38,3

-1,6

12,7

10,0

19,0

12,9

14,7

23,2

Промисловість

22,7

4,8

5,5

5,8

5,8

4,9

1,7

3,6

Будівництво

18,1

1,3

2,2

3,1

2,6

-2,7

-1,0

-1,2

Діяльність транспорту та зв’язку

11,5

2,4

11,7

9,9

9,8

6,9

8,6

7,2

Рис. 1. Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності,%

Значною мірою цей успіх був забезпечений досягненнями у ресурсозбереженні: суттєво зросли обсяги виходу аграрної продукції на одиницю трудових, земельних і матеріальних ресурсів. У 2010 р. результат від основної діяльності сільськогосподарських підприємств (крім малих) становив 12,8 млрд. грн. прибутку проти 7,2 млрд. грн. у 2009 p., рівень рентабельності (без урахування бюджетних дотацій і доплат) загалом становив 20,6% проти 13,4% у попередньому році. Прибутки від виробництва продукції сільського господарства і надання послуг у рослинництві і тваринництві отримали 73% підприємств, сума прибутку в середньому на 1 підприємство становила млн. грн. (у 2009 р. відповідно 63% і 1,8 млн. грн.). Водночас 27% підприємств зазнали від сільськогосподарського виробництва збитків, сума яких у розрахунку на 1 підприємство становила 1,1 млн.грн. (у 2009 р. відповідно 37% і 993,5 тис. грн.). Приріст прибутку не був втілений у галузеві інвестиції: в 2009 р. капітальні вкладення в сільське господарство скоротилися вдвічі, а в 2010 р. суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування у сільське господарство, мисливство, лісове господарство вкладено 12,2 млрд. грн. інвестицій в основний капітал, що на 16,5% менше, ніжу 2009 р. Питома вага інвестицій у зазначені види економічної діяльності становить 7,1% від загальнодержавного обсягу інвестицій в основний капітал (у 2009 р. 6,2%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 284 млн. грн., що становить 2,3% інвестицій в основний капітал у цей вид діяльності. Зазначимо, що вагому частку інвестицій у сільське господарство, мисливство, лісове господарство освоєно у рослинництві (68,2%) [9].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Поняття та види економічних систем
У сучасному глобалізованому світі функціонують і розвиваються різні моделі економічних систем. Економісти дотримуються різноманітних поглядів щодо критеріїв їх класифікації, а отже, щодо їх типів та моделей. Актуальність теми досліджен ...

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується суттєвими якісними змінами в характері і рушійних силах суспільного розвитку. Економічні системи держав безперервно модернізуються у відповідь на динамічні технологічні зрушення. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.