Розділи економіки

Стан та проблеми сталого розвитку аграрної сфери України

Таблиця 1 Обсяги і темпи зростання сільськогосподарської продукції (усі категорії господарств)

Періоди

Середньорічна валова продукція сільського господарства, в цінах 2005 p., млрд. грн.

Темпи зростання до попереднього періоду, %

Середньорічний темп приросту, %

1986-1990

146,3

108,2

1,60

1991-1995

110,7

75,7

-5,40

1996-2000

79,0

71,4

-6,50

2001-2005

87,0

110,1

1,95

2006-2010

97,1

111,2

2,24

Примітка. За даними Державної служби статистики України за відповідні роки [6].

Незважаючи на це, можна стверджувати, що економіка, населення країни багато втрачає через незадовільний стан агропромислового комплексу, на що вказують порівняння здобутків України зі світовими показниками (табл. 2).

Таблиця 2 Частка України у світовому сільськогосподарському виробництві (за даними Держкомстату України)

 

1990 р.

2004 р.

2009 р.

 

Весь світ

Укра їна

Україна до всього світу, %

Весь світ

Укра їна

Україна до всього світу, %

Весь світ

Укра їна

Україна до всього світу, %

Вироблено:

зернових і зернобобових культур, МЛН. T

2009,9

51,0

2,5

2324,5

41,8

1,8

2557,7

46,0

1,8

цукрових буряків, МЛН. T

309,2

44,3

14,3

249,2

16,6

6,7

227,2

10,1

4,4

картоплі, млн. T

266,0

16,7

6,3

327,6

20,8

6,3

329,6

19,7

6,0

овочів та баштанних культур, МЛН. T

461,8

7,5

1,6

865,8

7,3

0,8

1011,5

9,0

0,9

м’яса, млн. т

179,9

4,4

2,4

259,4

1,6

0,6

283,9

1,9

0,7

 

молока, млн. т

542,5

24,5

4,5

618,5

13,8

2,2

702,1

11,6

1,7

 

курячих яєць, млн. T

35,2

1,0

2,8

58,2

0,7

1,2

62,8

0,9

1,4

 

Вирощено:

 

поголів’я великої рогатої худоби, млн.

1297,2

24,6

1,9

1339,3

7,0

0,5

1380,2

4,8

0,3

 

поголів’я свиней, млн.

856,6

19,4

2,3

947,8

6,5

0,7

941,8

7,6

0,8

 

поголів’я птиці, млн.

11475,6

246,1

2,1

17685,3

15,28

0,9

20265,0

191,4

0,9

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення
Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Річний обсяг виробництва відливок в світі перевищує 80 млн. т. Методами литва виготовляєт ...

Концепція людського капіталу. Модель індивідуальної віддачі від інвестицій в людський капітал
Людина, її творчі якості і здібності, за допомогою яких вона перетворює навколишній світ і себе, традиційно займали центральне місце в соціальних та економічних науках. Одночасно з тим, інтенсивний розвиток матеріально-технічної бази в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.