Розділи економіки

Кореляційне дослідження

Дані для проведення кореляційного дослідження представлені у таблиці 1.3.1.

Таблиця 1.3.1 Розрахункова таблиця для обчислення показників кореляції

Роки

Економічно активне населення, тис. у віці 15-70 років (Х)

Зайняте населення, тис. у віці 15-70 років (Y)

Розрахункові дані

xy

x2

y2

Yx

2007

22322,3

20904,7

466640984,8

498285077

437006482

20811,5

2008

22397,4

20972,3

469724992

501643527

439837367

20977,5

2009

22150,3

20191,5

447247782,5

490635790

407696672

20431,4

2010

22051,6

20266,0

446897725,6

486273063

410710756

20213,3

2011

22056,9

20324,2

448288847

486506838

413073106

20225,7

Разом

110978,5

102658,7

2278800332

2463344294

2108324383

102659,4

Середні

22195,7

20531,74

455760066

492668859

421664877

20531,88

Параметрами рівняння зв’язку визначимо способом найменших квадратів, виходячи з системи двох рівнянь з двома невідомими:

Розв’язавши систему отримуємо такі параметри:

Параметри а0 та а1 можна розрахувати і за формулами :

Тоді лінійне рівняння зв’язку між економічно активним населенням і зайнятим населенням буде мати наступний вигляд:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Критика постіндустріального суспільства
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що сучасна теорія постіндустріального суспільства має певні визначні характеристики, не всі з яких є позитивними в контексті подальших перспектив її розвитку. Огляд деяких критичних думок дозв ...

Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.