Розділи економіки

Динаміка урожайності зернових культур

економічний валовий зерновий урожайність

Урожай та врожайність сільськогосподарських культур - це важливі результативні показники розвитку рослинництва. Рівень урожайності відображає вплив економічних і природних умов, а також якість організаційно-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств і господарств.

Урожай- це загальна кількість продукції конкретного виду, одержаної з усієї площі даної культури, його ще називають валовим збором. Це абсолютний показник, вимірюється в ц, га.

Врожайність- це кількість врожаю в розрахунку на 1 га площі даної культури, або це середній розмір валового збору в розрахунку на 1 га площі. Це відносний показник, вимірюється в ц/га, т/га. Серед усіх факторів урожаю найважливішим є фактор урожайності.

У плануванні, обліку і економічному аналізі використовують декілька показників врожайності:

Ø Потенційна врожайність

- максимальна кількість продукції, яку можна отримати з 1 га при повній реалізації продуктивних можливостей сільськогосподарської культури або сорту. Потенційна врожайність обчислюється стосовно ідеальних і звичайних умов сільськогосподарськими науково-дослідними і дослідними установами. Показник потенційної врожайності використовують для визначення раціональної структури землеробських галузей, набору сортів і сільськогосподарських культур.

Ø Планова врожайність

- кількість продукції, яку можна отримати з 1 га в конкретних господарських умовах. Планова врожайність визначається до посіву з врахуванням потенційних можливостей сорту, досягнутого рівня врожайності, родючості ґрунту.

Ø Очікувана врожайність

- передбачуваний збір продукції, визначуваний в окремі періоди зростання і розвитку сільськогосподарських культур по густині стеблестоя і загальному стану рослин.

Ø Врожайність на кореню

- кількість вирощеної продукції, встановлена вибірково (окомірно-оцінним методом, методом узяття проб). Показник біологічної врожайності використовують в економічному аналізі для знаходження резервів зниження втрат урожаю при збиранні.

Ø Фактичний збір- врожайність, визначувана по оприбуткованій або чистій (після обробки) вазі вирощеної продукції з розрахунку на 1 га посівної, весняної продуктивної або фактично прибраної площі.

Для того щоб побачити зміну урожайності зернових протягом 2003-2011 рр. проаналізуємо таблицю 2.1.

Таблиця 2.1. Динаміка урожайності зернових культур в господарствах Барвінківського району Харківської області за 2003-2011 рр., ц/га.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011 р. у % до 2002 р.

2011 р. у % до 2010 р.

26,6

23,3

14,0

26,7

28,1

23,4

21,1

34,6

26,7

185,4

77,2

З даних видно, що найменша урожайність зернових культур була в 2005 році (14,0 ц/га), а найвища в 2010 році (34,6 ц/га). Це відповідно залежить від погодних, економічних та інших умов, які істотно впливають на урожайність с.-г. культур.

Усі природні і суспільні явища перебувають у постійному русі та розвитку. Дослідження процесу розвитку явищ - одне з найважливіших завдань економіко-статистичного аналізу. Процес розвитку явищ у часі називають динамікою, а статистичні величини, які характеризують стан і зміну явищ у часі - рядами динаміки.

Рядами динамікив статистиці називаються ряди, які за допомогою показників характеризують зміну явищ в часі. Аналіз рядів динаміки є найефективнішим засобом оцінки тенденції і закономірностей розвитку явищ. Основними елементами динамічного ряду є: рівень (окремий показник ряду) і час, до якого відноситься відповідний рівень. Рівнями ряду можуть бути абсолютні, середні і відносні величини [1].

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Контролінг інвестиційних проектів
У складі механізму інвестиційного менеджменту важлива роль надається системам і методам внутрішнього інвестиційного контролю (контролінгу). Внутрішній інвестиційний контроль являє собою організований підприємством процес перевірки в ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.