Розділи економіки

Аналіз посівних площ зернових культур

Земля-

це продукт природи, і лише в процесі виробничої діяльності людей вона стає засобом виробництва. На відміну від інших засобів виробництва земля при правильному використанні не зношується і не вибуває з виробничого процесу, а, навпаки, при правильному використанні властивості її поліпшуються, тобто підвищується родючість.

Землі мають неоднакову цінність і призначення, відповідно їх можна розділити на сільськогосподарські і несільськогосподарські угіддя. До сільськогосподарських угідь належать: рілля, багаторічні насадження, луки, пасовища, перелоги. До несільськогосподарських - піски, чагарники, ліс, землі під водою, будівлями, вулицями. Деякі несільськогосподарські землі можна перетворити в сільськогосподарські при раціональному використанні і навпаки.

Рілля

- земельні ділянки , які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур , включаючи посіви багаторічних трав а також чисті пари , площі парників і теплиць . До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища , що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасу худоби , а також міжряддя садів , які використовуються під посіви [3].

Площу ріллі визначають підсумуванням площі посіву сільськогосподарських культур і площі чистого пару. Обчислена таким способом площа ріллі може не збігатися з її розмірами, визначеними за картографічними матеріалами землеустрою господарства. Це зумовлене тим, що частина ріллі використовується під тимчасові зрошувальні борозни, дороги тощо.

Багаторічні насадження

- це ті насадження, що дають плоди протягом багатьох років. Це плодові і ягідні насадження, виноградники, кормові, технічні культури [3].

Облік багаторічних насаджень спирається на їх класифікацію.

За видами: сім¢ячкові, горіхоплідні, кісточкові, цитрусові, субтропічні.

За групами вікових насаджень: молоді, насадження в плодоносному віці.

Статистика багаторічних насаджень визначає площу багаторічних насаджень в цілому і за видами. Визначає валовий збір, врожайність з 1 га насаджень у плодоносному віці.

Пасовище

- сільськогосподарське угіддя призначене для випасання худоби . Ділянка землі з трав'янистою рослинністю , де пасеться худоба, птиця

Переліг

- це ділянка землі, що була раніше розорана, але протягом року і більше не оброблялася і поросла засміченою рослинністю [3].

Динаміку посівних площ аналізують порівняно фактичних розмірів посівів по окремим культурам і в цілому у поточному році з відповідними фактичними даними за минулий рік. При цьому використовуються показники динаміки (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту) і способи визначення основних тенденцій розвитку в рядах динаміки.

Під структурою земельних угідь розуміють частку окремих видів угідь у загальній земельній площі, її виражають, як правило, у процентах. Щоб визначити, який процент має певний вид угідь, їх площу слід поділити на загальну земельну площу і знайдені дані помножити на 100.

Посівна площа

є основною формою використання головного засобу сільськогосподарського виробництва - землі. Від її розміру залежить обсяг виробництва продукції рослинництва, оскільки останній безпосередньо визначається розмірами посівної площі і врожайності сільськогосподарських культур. Розрізняють загальну посівну площу і посівну площу окремих сільськогосподарських культур або культур, об'єднаних у певні групи за характером використання (круп'яні, технічні, овочеві, кормові), способом догляду (просапні) або за ботанічними ознаками.

Таблиця 1.1 Динаміка та структура посівних площ основних с.-г. культур Барвінківського району Харківської області за 2010-2011 рр.

Види і групи культур

2010 р.

2011 р.

2011 р. у % до 2010 р.

тис. га

%

тис. га

%

Зернові і зернобобові

28,8

74,34

31,3

76,34

108,68

Соняшник

9,94

25,66

9,70

23,66

92,21

Разом

38,74

100

41

100,0

105,83

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Макроекономічна політика у відкритій економіці
Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

Система національних розрахунків
Своєчасне й повне погашення боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна держава багато уваги при­діляє організації грошового обігу, створює різні платіжні ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.