Розділи економіки

Аналіз посівних площ зернових культур

Земля-

це продукт природи, і лише в процесі виробничої діяльності людей вона стає засобом виробництва. На відміну від інших засобів виробництва земля при правильному використанні не зношується і не вибуває з виробничого процесу, а, навпаки, при правильному використанні властивості її поліпшуються, тобто підвищується родючість.

Землі мають неоднакову цінність і призначення, відповідно їх можна розділити на сільськогосподарські і несільськогосподарські угіддя. До сільськогосподарських угідь належать: рілля, багаторічні насадження, луки, пасовища, перелоги. До несільськогосподарських - піски, чагарники, ліс, землі під водою, будівлями, вулицями. Деякі несільськогосподарські землі можна перетворити в сільськогосподарські при раціональному використанні і навпаки.

Рілля

- земельні ділянки , які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур , включаючи посіви багаторічних трав а також чисті пари , площі парників і теплиць . До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища , що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасу худоби , а також міжряддя садів , які використовуються під посіви [3].

Площу ріллі визначають підсумуванням площі посіву сільськогосподарських культур і площі чистого пару. Обчислена таким способом площа ріллі може не збігатися з її розмірами, визначеними за картографічними матеріалами землеустрою господарства. Це зумовлене тим, що частина ріллі використовується під тимчасові зрошувальні борозни, дороги тощо.

Багаторічні насадження

- це ті насадження, що дають плоди протягом багатьох років. Це плодові і ягідні насадження, виноградники, кормові, технічні культури [3].

Облік багаторічних насаджень спирається на їх класифікацію.

За видами: сім¢ячкові, горіхоплідні, кісточкові, цитрусові, субтропічні.

За групами вікових насаджень: молоді, насадження в плодоносному віці.

Статистика багаторічних насаджень визначає площу багаторічних насаджень в цілому і за видами. Визначає валовий збір, врожайність з 1 га насаджень у плодоносному віці.

Пасовище

- сільськогосподарське угіддя призначене для випасання худоби . Ділянка землі з трав'янистою рослинністю , де пасеться худоба, птиця

Переліг

- це ділянка землі, що була раніше розорана, але протягом року і більше не оброблялася і поросла засміченою рослинністю [3].

Динаміку посівних площ аналізують порівняно фактичних розмірів посівів по окремим культурам і в цілому у поточному році з відповідними фактичними даними за минулий рік. При цьому використовуються показники динаміки (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту) і способи визначення основних тенденцій розвитку в рядах динаміки.

Під структурою земельних угідь розуміють частку окремих видів угідь у загальній земельній площі, її виражають, як правило, у процентах. Щоб визначити, який процент має певний вид угідь, їх площу слід поділити на загальну земельну площу і знайдені дані помножити на 100.

Посівна площа

є основною формою використання головного засобу сільськогосподарського виробництва - землі. Від її розміру залежить обсяг виробництва продукції рослинництва, оскільки останній безпосередньо визначається розмірами посівної площі і врожайності сільськогосподарських культур. Розрізняють загальну посівну площу і посівну площу окремих сільськогосподарських культур або культур, об'єднаних у певні групи за характером використання (круп'яні, технічні, овочеві, кормові), способом догляду (просапні) або за ботанічними ознаками.

Таблиця 1.1 Динаміка та структура посівних площ основних с.-г. культур Барвінківського району Харківської області за 2010-2011 рр.

Види і групи культур

2010 р.

2011 р.

2011 р. у % до 2010 р.

тис. га

%

тис. га

%

Зернові і зернобобові

28,8

74,34

31,3

76,34

108,68

Соняшник

9,94

25,66

9,70

23,66

92,21

Разом

38,74

100

41

100,0

105,83

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.