Розділи економіки

Загальна оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства

Враховуючи ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день, сплануємо план доходів та витрат досліджуваного підприємства на 2010р., табл.2.39.

Таблиця 2.39

План доходів та витрат підприємства на 2010р., тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

7880,7

9456,9

1576,2

20,0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

91,8

110,2

18,4

20,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

7788,9

9346,7

1557,8

20,0

Інші операційні доходи

55,4

66,5

11,1

20,0

Інші звичайні доходи

3,1

3,7

0,6

19,4

Разом чисті доходи

7847,4

9416,9

1569,5

20,0

Матеріальні затрати

31,0

42,0

11

35,5

Витрати на оплату праці

123,7

127,5

3,8

3,1

Відрахування на соціальні заходи

44,6

46,0

1,4

3,1

Амортизація

22,6

24,0

1,4

6,2

Інші операційні витрати

1222,7

1250,0

27,3

2,2

Собівартість реалізованих товарів

6324,0

7588,8

1264,8

20,0

Інші звичайні витрати

3,7

2,0

-1,7

-45,9

Податок на прибуток

25,5

26,3

0,8

3,1

Разом витрати

7797,8

9106,6

1308,8

16,8

Чистий прибуток (збиток)

49,6

310,3

260,7

525,6

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є ...

Інноваційна діяльність підприємства
Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.