Розділи економіки

Управління фінансовим результатом діяльності торговельного підприємства

За результатами таблиці 2.25 видно, що у 2009 році спостерігається підвищення показників фінансових результатів підприємства. Валовий прибуток при цьому збільшився на 1268,1 тис. грн. по відношенню до 2007р. та на 769,4 тис. грн. по відношенню до 2008р., пояснення, в наслідок збільшення фізичного обсягу реалізованої продукції.

Рис. 2.8 Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства за 2007-2009 рр., тис. грн.

Чистий прибуток у 2009 р. відносно 2006 р. збільшився на 95,3 тис. грн., а відносно 2008 р. зменшився на 15,9 тис. грн., зниження чистого прибутку може бути обумовлено неефективним керуванням податковими платежами, та витратами на реалізацію продукції.

Виконаємо факторний аналіз валового прибутку аналізованого підприємства. Вихідна інформація для проведення аналізу наведена в таблиці 2.26.

Таблиця 2.26

Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку, тис. грн.

Показник

2008р.

2009р.

Відхилення

1. Чистий виторг від реалізації продукції

3755,4

7847,4

4092

2. Собівартість реалізованої продукції

3001,5

6324,0

3322,5

3. Валовий прибуток

754,0

1523,4

769,4

З таблиці 2.25 видно, що у 2009 році відбулося підвищення валового прибутку продукції на 769,47 тис. грн.

Визначимо ступінь впливу факторів на цю зміну:

. Зміна фізичного обсягу реалізації:

∆Р1 = Р0 * (К2 - 1), (2.6)

де Р0 - вплив на прибуток зміни обсягу реалізації продукції;

К2 - коефіцієнт зміни собівартості реалізованої продукції.

∆Р1 = 754,0 * (6324,0/3001,5 - 1) = +835,0 тис. грн.

. Зміна структури й асортиментів реалізованої продукції:

∆Р2 = Р0 * (К1 - К2), (2.7)

де К1 - коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції.

∆Р2 = 754,0 * (7847,4/3755,4 - 6324,0/3001,5) = - 7,8 тис. грн.

. Зміна рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції:

∆Р3 = 7847,4 * (3001,5/3755,4 - 6324,0/7847,4) = - 84,4 тис. грн.

Таким чином, негативний вплив на динаміку валового прибутку зробили структура й асортимент реалізованої продукції, та зміна рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

Проведемо аналіз показників рентабельності підприємства, табл.2.27.

Таблиця 2.27

Показники рентабельності підприємства

Показник

Значення показника

Відхилення 2009 від

2007р.

2008 р.

2009 р.

2007р.

2008р.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

255,3

754,0

1523,4

1268,1

769,4

Рентабельність основної діяльності

8,5

12,0

45,8

37,3

33,8

Рентабельність продукції

25,2

20,1

19,5

-5,7

-0,6

Рентабельність основного капітал

-12,3

9,4

5,1

17,4

-4,3

Рентабельність власного капіталу

-23,6

18,7

11,0

34,6

-7,7

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Організація економічної служби на підприємстві ПОСП Рояківка
Важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють АПК, що єдиною цілісною виробничо-економічною системою, яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства. Головне ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.