Розділи економіки

Управління доходами торговельного підприємства

Управління доходами торговельного підприємства, спрямоване на максимізацію їх розміру, визначає необхідність їх системної класифікації.

Залежно від виду діяльності, яка дозволяє отримати доходи, відрізняють:

1 Доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, операцій з тарою, від перемірювання тканин, надання платних додаткових торговельних послуг.

2. Доходи від виробничої діяльності, до складу яких входить:

виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, напівфабрикатів, відходів (за наявності власного виробництва);

виручка від послуг промислового характеру (ремонтно-будівельних, транспортних і ін.), що виконані та реалізовані "стороннім споживачам”.

3 Доходи від посередницької діяльності, отримані у вигляді:

суми комісійних винагород (відсотків);

додаткової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), якщо підприємство є посередником і бере участь у розрахунках при виконанні домовленості;

доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими творчими колективами для інших підприємств тощо;

4 Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності, до складу яких входять:

доходи, отримані від пайової участі в спільних підприємствах;

доходи, отримані від надання майна в оренду (лізинг);

дивіденди (відсотки), отримані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що придбані підприємством;

доходи від депозитних вкладів підприємства та інше.

5 Доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав (власності) підприємства, отримані при реалізації:

майна підприємства (включаючи основні фонди), матеріальних обігових активів;

нематеріальних активів ("ноу-хау”, патентів, фірмового знаку, торгової марки), програмних продуктів.

6 Інші види доходів:

доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних паперів, які належать підприємству;

суми економічних санкцій та відшкодувань збитків, отриманих підприємством;

доходів від об’єктів соціально-побутової сфери підприємства: плата за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, оплата путівок та інше [31, с.179].

Залежно від характеру отримання доходів розрізняють доходи від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) і майна підприємства та доходи від використання майна (капіталу) підприємства, від надання майна в оренду, використання тимчасово вільних фінансових ресурсів, цінних паперів підприємства.

Проведемо аналіз доходів підприємства, табл. 2.23.

Дані таблиці 2.23 показують, що найбільша питома вага у 2007-2009 рр. займають доходи, отримані в результаті операційної діяльності (відповідно 99,52%, 99,9%, 100%), з них виторг від реалізації продукції становить 99,5%, 99,8%, 99,3% відповідно.

Інші види прибутків (від інвестиційної й фінансової діяльності) займають незначну частину загальних доходів підприємства.

Таблиця 2.23

Аналіз динаміки й структури доходів підприємства, тис. грн.

Показник

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення 2009р. від

сума

питома вага, %

сума

питома вага, %

сума

питома вага, %

2007р.

2008р.

Виторг від реалізації продукції

1014,2

99,5

3747,7

99,8

7788,9

99,3

6774,7

4041,2

Інші операційні доходи

0,2

0,02

5,0

0,1

55,4

0,7

55,2

50,4

Інші звичайні доходи

4,6

0,5

2,7

0,07

3,1

0,04

-1,5

0,4

Інші доходи

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

1019,0

100

3755,4

100

7847,4

100

6828,4

4092

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Організація, планування і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно на площі 320 га в умовах східного регіонального управління ПРАТ Райз-максимко
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попи ...

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва
В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відпові ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.