Розділи економіки

Управління трудовими ресурсами торговельного підприємства

Трудові ресурси - частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Трудові ресурси приводять в рух матеріально-речові елементи виробництва, створюють продукт, вартість якого забезпечує підприємству прибуток [9, с.284].

Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни - персонал, кадри, трудовий колектив.

Трудові ресурси (персонал) підприємства - це постійний склад працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і виконують різноманітні виробничо-господарські функції. Крім постійних працівників, у виробничій діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на основі трудового договору (контракту).

Незалежно від галузей народного господарства структури кадрів середніх промислових підприємств особливо не різняться між собою.

До складу кадрів підприємства входять дві основні групи: група промислово-виробничого персоналу (ПВП); група працівників, зайнятих непромисловим характером праці (обслуговування житла, дитячих дошкільних закладів, комунального господарства, амбулаторій, будинків культури, підсобних господарств тощо).

Отже розпочнемо аналіз із наявності кадрового потенціалу на підприємстві, таблиця 2.8.

Таблиця 2.8

Структура кадрів

Категорії працівників

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення 2009р (+; - )

осіб

%

осіб

%

осіб

%.

від 2007

від 2008

Середньооблікова чисельність штатних працівників

11

100

12

100

13

100

2

1

у тому числі робітників

8

73

9

75

10

77

2

1

Структуру кадрів зобразимо графічно (рис.2.3).

Рис. 2.3 Структура кадрів за 2007-2009 рр., чол

По результатам розрахунків таблиці 2.8 видно, що середньооблікова чисельність штатних працівників у 2009р. збільшилась по відношенню до 2007р. на 2 чол., та збільшилась по відношенню до 2008р. на 1 чол.

Збільшення чисельності викликано насамперед задовільною заробітною платою, та умовами праці, із покращенням цих факторів у 2009 р. на підприємстві збільшилась середньооблікова чисельність.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Організація енергопостачання кар’єра
кар’єр енергетичний ресурс Сучасні кар’єри - великі споживачі енергетичних ресурсів. В виробничій собівартості енергетичні затрати складають 8 - 15%. Для організації енергопостачання на кар’єрах створюється енергетичне господарство. Е ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.