Розділи економіки

Загальна характеристика факторних ринків

Неефективний мінімум - це мінімальна заробітна плата, яка залишиться від ціни рівноваги на ринку праці.

Задача 3

У таблиці наведено дані, що характеризують обсяги випуску продукції при зміні затрат праці:

Затрати праці, люд.-год.

Обсяг випуску продукції, од.

15

285

20

300

25

380

30

450

35

400

40

390

45

380

Завдання:

) визначити величини граничного і середнього продукту і побудувати їх графіки;

) побудувати графік сукупного продукту та описати його динаміку і вплив на нього закону спадної віддачі;

) визначити, при якому обсязі змінного ресурсу, досягається його найефективніше використання.

Розв’язання

Граничний продукт праці (МР):

.

Середній продукт праці (APL):

.

Розрахунки - у таблиці:

Затрати праці, люд.-год.

Обсяг випуску продукції, од.

МР

APL

15

285

   

20

300

3,0

15,0

25

380

16,0

15,2

30

450

14,0

15,0

35

400

-10,0

11,4

40

390

-2,0

9,8

45

380

-2,0

8,4

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Інтеграція України у світове господарство
Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.