Розділи економіки

Вплив підвищення ефективності використання ОВФ на господарську діяльність підприємства

Фондовіддача на даному підприємстві зросла на:

Фпл = 1,66257 / 5,40 = 0,3079 (грн./грн.).

Тоді у плановому році вона становитиме:

Фпл = 1,5 + 0,3079 = 1,8079 (грн./грн.).

Продуктивність праці у плановому періоді складатиме:

Пп = 9,76257 / 453 = 0,02155; (у базовому році – 8,10 / 400 = 0,02025).

Зміну собівартості у плановому періоді визначаємо слідуючим чином:

Спл = (Сб / Об) х (Опл - зниження собівартості продукції) =

= (6,1 / 8,1) х (9,76257 – 96,656) = 0,7531 х 9,665914 = 7,2794(млн. грн.)

Отже, абсолютна зміна собівартості у порівнянні з базовою буде становити:

Спл = 7,2794 – 6,10 = 1,1794 (млн. грн.).

Витрати на 1 гривню реалізованої продукції у плановому періоді будуть становити:

В1грн = 7,2794 / 9,76257 = 0,7456, (у базовому – 6,10/8,10);

З цього видно, що на 1 грн. реалізованої продукції затрати у плановому періоді зменшилась на 1,288 %, а за рахунок того, що збільшився обсяг виробництва продукції на 20,5 %, а загальна собівартість зросла на 19,33 %.

Тоді середня заробітна плата у базовому році складатиме ( грн.):

ЗПбаз = (Сбаз – МВ) / (Чпбаз х 12), тобто:

ЗПбаз = (6,1 – 3,8) / (400 х 12) = 2300000 / 4800 = 479,17 грн.

Заробітна плата у плановому році середня складатиме:

ЗПпл = (Спл – ((МВ / Об) х (Опл + додаткові витрати))) / (Чппл х 12);

ЗПпл = (7,2794 – ((3,8 / 8,1) х (9,76257 + 0,03092))) / (453 х 12) = 493,98(грн.)

Прибуток визначаємо:

ПРИБ = О – С, тобто у базовому році прибуток складатиме:

ПРИБб = Об – Сб = 8,1 – 6,1 = 2 (млн. грн.)

У плановому періоді ПРИБпл = Опл – Спл = 9,76257 – 7,2794 =2,48317 млн.

Визначаємо рентабельність:

РЕНТ = (ПРИБ / С) х 100%, тобто у базовому році рентабельність дорівнює:

РЕНТб = (ПРИБб / Сб)х 100 = (2 / 6,1) х 100 = 32,79%;

РЕНТпл = (ПРИБпл /Спл) х 100 = (2,48317 / 7,2794) х 100 = 34,11%.

За рахунок підвищення ефективності використання ОВФ продуктивність праці зросла на 6,42 %, а середня зарплата зросла на 3,09 %. Отже, вище вказані заходи по підвищенню ефективності використання ОВФ виправдали себе: прибуток підприємства зріс на 24,16 %, рентабельність виробництва зросла на 4,03 %.

Висновки.

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частина витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов”язана із використанням ОВФ на підприємстві.

У своїй курсовій роботі я підвищував ефективність використання ОВФ за рахунок:

- підвищення використання річного робочого часу;

- підвищення коефіцієнта змінності;

- підвищення використання внутрізмінного часу;

- підвищення використання календарного часу.

За рахунок першого заходу я досяг збільшення обсягів виробництва на 405тис.грн.,внаслідок чого зменшилась собівартість продукції на 16,6тис.грн.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і поте ...

Теорія граничної корисності
Теорія граничної корисності, напрямок політекономії, що виникнуло в останній третині 19 в. Розробляли представники австрійської школи: У. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бем-Баверк і ін. Відповідно до теорії граничної корисності, ці ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.