Розділи економіки

Вплив підвищення ефективності використання ОВФ на господарську діяльність підприємства

Основні виробничі фонди підприємства складають основу його матеріально-технічної бази, від рівня її використання залежать результати господарської діяльності підприємства.

Поліпшення використання ОВФ підприємства є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, яке полягає в зниженні витрат живої і уречевленної праці, а по сумі собівартості продукції, оскільки значна сума витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов”язана із використанням ОВФ на підприємстві.

Показники

Одиниц. виміру

Базовий рік

Приріст аб-солютний

Віднос-ний

Плановий рік

Проектна потужн. підприемства

млн. грн

12,00

-

12,00

Обсяг реалізації продукції

млн. грн

8,10

1,66257

20,5

9,76257

Освоєння проектної потужності

%

67,5

13,85

20,5

81,35

Балансова вартість ОВФ

млн. грн

5,40

0,02

0,37

5,42

Фондовіддача

грн./грн.

1,5

0,3079

20,53

1,8079

Чисельність працівників

Чол.

400

53

13,25

453

Продуктивність праці

млн. грн

0,02025

0,0013

6,42

0,02155

Собівартість продукції

млн. грн

6,10

1,1794

19,33

7,2794

Витрати на 1грн реалізов. продук

млн. грн

0,7531

-0,0075

-0,99

0,7456

Середня заробітна плата

Грн.

479,17

14,81

3,09

493,98

Прибуток

млн. грн

2

0,48317

24,16

2,48317

Рентабельність виробництва

%

32,79

1,32

4,03

34,11

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Обігові кошти підприємства
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати. Кожне підприємство, ...

Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.