Розділи економіки

Підвищення ефективності використання календарного часу.

Зменшення річних амортизаційних відрахувань на плановий обсяг виробництва продукції становитиме (у тис. грн.):

А/Впл = ( Да/Вб – Да/Впл)хОпл = (0,0586-0,0489)х9717,526=94,7

(Опл = Окч + Опл).

Економія собівартості річного обсягу виробництва продукції підприємства у плановому році буде становити:

Скч = А/Впл - Дкч = 94,7 – 18,87 = 73,45(75,83) (тис. грн.).

Визначаємо коефіцієнт використання календарного часу ОВФ (Ккч):

Ккч = ((Рчб + Рч) + Рч) / ККД ,

де Рч – в першому випадку – приріст робочого часу використання ОВФ, у другому випадку – збільшення фонду робочого часу використання ОВФ (днів), ККД – кількість календарних днів.

Отже, Ккч = ((140 + 6,3) + 18,4) / 365 = 0,45.

Визначаємо потребу підприємства в додатковому персоналі у зв”язку із збільшенням коефіцієнта використання календарного часу, тобто фонду робочого часу використання ОВФ підприємства.

Ця потреба в додатковому персоналі для забезпечення використання ОВФ ( Чп) у зв”язку із збільшенням тривалості їх використання на протязі року визначається виходячи із фондоозброєності праці на підприємствах, балансової вартості ОВФ, що використовуються у різні зміни, та числа додаткових змін роботи цих фондів у зв”язку із збільшенням коефіцієнта використання календарного часу:

Чп = (Е Бві / Фп) х ( ЗМкч / ЗМпл) ,

де Бві – балансова вартість ОВФ, що використовуються в і-ту зміну (грн.), (Е – сума), ЗМкч – число додаткових змін використаня ОВФ у зв”язку із збільшенням коефіцієнта використання календарного часу (змін), Фп – фондоозброєність праці (грн.), ЗМпл – число змін використання ОВФ у плановому році (змін).

Чп = ((4300 + 3400 + 1300) / 25,71429) х (31,45 / 250)= 44 (чол.).

В тому числі в першу зміну:

Чп1 = (4300 / 25,71429) х (31,45 / 250) = 21 (чол.).

В другу зміну:

Чп2 = (3400 / 25,71429) х (31,45 / 250) = 17 (чол.).

В третю зміну:

Чп3 = (1300 / 25,71429) х (31,45 / 250) = 6 (чол.).

Аналіз одержаних результатів.

На підставі результатів економічного обгрунтування заходів по підвищенню ефективності використання ОВФ підприємства слід зробити аналіз ефективності запроектованих заходів.

Поліпшення використання ОВФ дозволяє без додаткових капітальних вкладень збільшити обсяг виробництва продукції за тих же наявних ОВФ на підприємстві.

Показники

Величина

коефіцієнтів

Зростання

коефіцієнтів

Додаткові

витрати

тис.

грн.

результати

збільш. обсягу прод. тис. грн.

зниж. собів. прод. тис. грн.

збільш робоч. місць чол.

Базовий рік

Плановий

рік

1.підвищення коефіціє-нта викор робочого часу

0,6087

0,6391

0,0304

4,668

405

16,6

2. підвищ. коефіцієнта викор внутрізмін. часу

0,9125

0,9204

0,0079

1,264

63,99

0,369

3. підвищення коефіці-єнта змінності

1,667

1,709

0,042

6,1179

212,33

3,857

9

4. підвищ. коефіцієнта викор. календарн. часу

0,3836

0,45

0,0664

18,87

981,25

75,83

44

Разом

30,92

1662,57

96,656

53

 
Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Макроекономічна політика у відкритій економіці
Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

Монетарна політитика і її інструменти
На сучасному етапі розвитку багато які держави, також і Україна формують свої власні моделі державного регулювання. Зокрема в Україні цей процес ускладнюється тим, що вона повинна перебудовувати старі формації колишнього СРСР. Дуже важливи ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.