Розділи економіки

Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (розрахункова частина).

Загальні показники.

Показники наявності та стану ОВФ підприємства:

Первісна вартість ОВФ складає 5,40 млн. грн.

Активна частина ОВФ, тобто та, що безпосередньо бере участь у процесі виробництва складає 4 млн. грн., тоді пасивна частина ОВФ складає:

5,40 – 4,00 = 1млн. 400 тис. грн.

Коефіцієнт придатності (Кпр) ОФ як економічна категорія характеризує , яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості на певну дату. Визначаємо за формулою:

Кпр = Бвз / Бвп = ( Бвп – Езн ) / Бвп;

де Бвп – балансова вартість ОВФ;

Бвз – балансова залишкова вартість ОВФ;

Езн – величина зносу ОВФ.

Тоді, Кпр = 3,70 / 5,40 = 0,685 (або 68,5%) ;

Коефіцієнт зносу (Кзн) характеризує ступінь зносу ОФ. Він визначається за формулою:

Кзн = Езн / Бвп = 1 – Кпр = 1 – 0,685 = 0,315 (або 31,5%);

На даному підприємстві ступінь зносу ОВФ дорівнює 0,315, ступінь придатності дорівнює 0,685. Отже, дане підприємство має ще досить нові ОВФ, на що вказує невеликий ступінь їх зносу. Це позитивно впливає на роботу даного підприємства.

Показники, що характеризують рух ОВФ підприємства.

Коефіцієнт вибуття (Кв) показує, яка доля ОФ, що була на балансі підприємства на початок періоду вибула за певний період. Визначаємо за формулою:

Кв = Бвв / Бвп ;

де Бвв – балансова вартість вибувших ОФ.

Тоді, Кв = 0,43 / 5,40 = 0,080 (або 8%);

Коефіцієнт надходження (Кп) ОФ показує, яка доля ОФ, що поступили на підприємство (нові фонди та фонди, що були в експлуатації у первісній вартості ОФ). Визначаємо його за формулою:

Кп = Бпв / Бв ;

де Бвп – балансова вартість поступивших фондів.

Отже, Кп = 0,45 / 5,40 = 0,083 (або 8,3%).

Коефіцієнт оновлення показує долю основних нових фондів, які поступили на підприємство. Коефіцієнт оновлення (Кон) рахуємо за формулою:

Кон = Бвн / Бв ;

де Бвн – балансова вартість нових фондів.

Отже, Кон = 0,20 / 5,40 = 0,037(або 3,7%).

Коефіцієнт інтенсивності оновлення ОФ (Кіон) на підприємстві визначаємо за формулою:

Кіон = Кон / Кв = 0,037 / 0,080 = 0,463 (або 46,3%).

У нашому випадку оновлення ОВФ переважає їх вибуття (це показує коефіцієнт оновлення ОФ), а це,в свою чергу,вказує на певне нарощування ОВФ на підприємстві. Надходження ОВФ здійснюється на 8,3% новими ОВФ. Вибуття на цьому підприємстві ОВФ становить 0,080 (або 8%), і здійснюється за рахунок фізичного зносу та з інших причин.

Показники, що характеризують оснащеність підприємства основними виробничими фондами.

Фондооснащенність виробництва (Фз), як економічна категорія, характеризує наявність (забезпеченість) підприємства або його потреб в ОВФ для виробництва одиниці продукції. Визначається як відношення величини (обсягу) ОВФ підприємства (Бвовф) до обсягу виробленної продукції (О):

Фз = Бвовф / О = 5,40 / 8,10 = 0,666 (або 66,6%).

Механозабезпеченість підприємства (Мз), як економічна категорія, що характеризує забезпеченість (потребу) підприємства у засобах механізації для виготовлення одиниці продукції. Обраховуємо:

Мз = Бва / О ,

де Бва – балансова вартість засобів механізації.

Отже, Мз = 4,00 / 8,10 = 0,494 (або 49,4%).

Показники, які характеризують озброєність працівників ОВФ.

Фондоозброєність праці (Фз), як економічна категорія, характеризує співвідношення між балансовою вартістю ОВФ до середньоспискової чисельності робітників (Чр), зайнятих у найбільшу зміну:

Фз = Бвовф / Чр = 5400000 / 210 = 25714,29 грн./чол.

Механоозброєність праці робітників (Мп), як економічна категорія, характеризує співвідношення між балансовою вартістю засобів механізації (Бва) і чисельності робітників. Визначаємо за формулою:

Мп = Бва / Чр = 4000000 / 210 = 19047,62 грн./чол.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Fantasy Drive за основними критеріями
Актуальність дослідження. ТОВ «FantasyDrive» виробляє солодкі безалкогольні газовані напої. На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове спожива ...

Сутність конкуренції, олігополії, монополії
конкуренція олігополія монополія Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.