Розділи економіки

Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (розрахункова частина).

Вихідні дані для виконання курсової роботи (експерементальної).

(Варіант 02).

№ п/п

Показники

Одиниця

Виміру

Дані

1.

Проектна потужність підприємства

млн. грн.

12,00

2.

Обсяг реалізації продукції

млн. грн.

8,10

3.

3а.

Первісна вартість основних виробничих фондів(ОВФ)

з них, активна частина

млн. грн.

млн. грн.

5,40

4,00

4.

Залишкова вартість основних виробничих фондів

млн. грн.

3,70

5.

5а.

5б.

5в.

Використання ОВФ:

в першу зміну

в другу зміну

в третю зміну

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

4,30

3,40

1,30

6.

6а.

Чисельність працівників

з них робітників

чол.

чол.

400

330

7.

7а.

7б.

7в.

Працювало працівників:

в першу зміну

в другу зміну

в третю зміну

чол.

чол.

чол.

210

110

80

8.

8а.

8б.

Корисний фонд робочого часу:

по плану

фактично

днів

днів

230

140

9.

Тривалість зміни

годин

8

10.

Внутрізмінні втрати робочого часу

годин

0,7

11.

Річний знос ОВФ

%

8,8

12.

Вибуло основних виробничих фондів

млн. грн.

0,43

13.

13а

Поступило ОВФ

із них нових ОВФ

млн. грн.

млн. грн.

0,45

0,20

14.

14а

Собівартість продукції

в т. ч. матеріальні витрати

млн. грн.

млн. грн.

6,10

3,80

15.

Збільшення обсягу продукції у плановому році

%

12,0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація виконання складських операцій на переробному підприємстві та шляхи удосконалення їх організації
На складах виконується цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання і відпуску товарів. Ці операції в сукупності складають складський технологічний процес. Однією з умов раціонального складськ ...

Основні стадії науково-дослідного процесу
Наукове дослідження - це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній діяльності людей. Методологія наукових досліджень у природознавчих, технічни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.