Розділи економіки

Охорона навколишнього середовища

На робочому місці, що розглядається, відсутні відходи, що забруднюють навколишнє середовище, оскільки устаткування (ПЕВМ, принтер) не є джерелом забруднення навколишнього середовища. Проте при виробленні ресурсу устаткування стає повторною сировиною і підлягає утилізації[20].

ВИСНОВКИ

Розглянуті в дипломній роботі сутність витрат, їх класифікація, а також різноманітні методи, як традиційні прийоми, так і в більшій мірі економіко-математичні дають підтвердження того, що витрати не можна розглядати однобічно, вони піддаються ефективному вивченню і аналізу тільки при всебічній оцінці. Тільки за умови того, що будуть використовуватися у комплексі різні методи і заходи щодо зменшення витрат, можна розраховувати на позитивний результат.

В результаті аналізу фінансового стану підприємства можна говорити про те, що в цілому воно є нерентабельним, а фінансовий стан його нестабільний, також воно немає в загалом чистого прибутку за даними форми № 2, за винятком декількох періодів. Це звісно викликано багатьма факторами, серед основних труднощі в сфері збуту, можливо, також, підприємство реалізує меншу за попитом продукцію за ціною, яка не приносить прибутку (тобто практично за собівартістю). Для таких висновків є передумови, адже мінітрактор є найбільш продаваним, наприклад, у 2006 році його питома вага в усіх товарах дорівнювала 51,45 %.

В загалі, щоб здійснити оцінку усіх витрат на підприємстві, необхідно оцінювати собівартість по усім виробам з метою виявити, який вид товару має найбільшу і навпаки, найгіршу рентабельність. Продукція може бути нерентабельна (збиткова), низько-, середньо- та високорентабельна. І скоріш за все аналізований вид товару відноситься до низько- або середньорентабельного, виходячи із отриманих значень показника витрат на одну гривню товарної продукції.

В дипломній роботі також було здійснено моделювання витрат виробництва за допомогою виробничих функцій, лінійних та нелінійних моделей.

Моделювання витрат виробництва за допомогою лінійних і нелінійних моделей дозволило розробити модель для прогнозування загальних витрат і витрат на одиницю продукції. Параметри побудованих моделей дозволяють оцінити рівень постійних витрат (параметр а0) та рівень змінних витрат (параметр а1), що допомагає проаналізувати структуру витрат виробництва.

Побудова виробничої функції Коба-Дугласа дозволила розрахувати наступні характеристики виробництва, такі як середню продуктивність праці та фондовіддачу, граничні величини, ізокванти, граничні норми заміни одного ресурсу іншим та інші. Це дозволяє всебічно проаналізувати витрати виробництва.

Крім того, в дипломній роботі було проведено розрахунок точки беззбитковості за допомогою побудованих моделей. Таких точок було отримано дві. При обсязі 28 одиниць продукції і 84 одиниці виробництво мінітракторів буде беззбитковим для підприємства при незмінних зовнішніх умовах.

Подібні статті по економіці

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо
Залізничний транспорт - є складним багатогалузевим господарством з широкою розгалуженою інфраструктурою. В організації та забезпеченні єдиного технологічного процесу залізничних перевезень безпосередньо приймають участь залізниці, дире ...

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.