Розділи економіки

Дослідження витрат за допомогою виробничих функцій

Для вивчення залежностей, що існують між обсягом виробництва продукції, витратами праці і витратами капіталу скористаємося виробничою функцією Кобба-Дугласа, теоретична сторона якої викладена в підрозділі 3.1.

Дані для побудови моделі наведено у табл. 3.5. Графік залежності обсягу виробництва від витрат праці та капіталу зображено на рис. 3.3

Перед тим, як будувати виробничу функцію необхідно визначити, чи впливають витрати труда та капітала на обсяг виробництва. Для цього розрахуємо показник парної кореляції.

Таблиця 3.5 - Дані для побудови виробничої функції Коба-Дугласа

Квартали

Об’єм виробництва Y, шт.

Витрати праці L, грн.

Витрати капіталу К, грн.

1-й 2011 р.

162

156994

322857200

2-й 2011 р.

135

106650

320129200

3-й 2011р.

138

120752

308594500

4-й 2011 р.

129

109650

308171800

1-й 2012 р.

81

74525

302795400

2-й 2012 р.

53

53431

287055100

3-й 2012 р.

69

77970

284268300

4-й 2012 р.

17

18539

283452400

Він розраховується за наступною формулою

. (3.21)

Результати розрахунку наведені у табл. 3.6

Рисунок 3.3 - Залежність обсягу виробництва від труда та капіталу

Таблиця 3.6 - Показники кореляції

Показники

Обсяг виробництва, Y

Витрати праці, L

Витрати капіталу, K

Обсяг виробництва, Y

1,00

0,98

0,93

Витрати праці, L

0,98

1,00

0,87

Витрати капіталу, K

0,93

0,87

1,00

Аналіз табл. 3.6 дозволяє зробити висновок, що між обсягом виробництва та витратами праці і капіталу існує значна залежність.

Таким чином, два незалежні фактори можемо використовувати для прогнозування обсягів виробництва.

За допомогою комп'ютерної програми STATISTIСA було отримано наступні результати (табл. 3.7).

Таблиця 3.7 - Розрахунок параметрів виробничої функції

Параметри

Оцінка

Стандартне відхилення

T критерій

a0

0,330598

10,43466

0,031683

a1

0,935506

0,20549

4,552451

a2

0,327097

1,62611

4,201153

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.