Розділи економіки

Аналіз витрат промислового підприємства

Починаючи аналіз витрат виробництва, слід зауважити, що найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції, що виражає її прямий зв’язок із прибутком, є рівень витрат на одну гривню товарної продукції. Саме він буде розраховано по-перше. Цей показник обчислюється шляхом відношення загальної суми витрат на виробництво товарної продукції до її обсягу:

, (2.27)

де Рв - рівень витрат на одну гривню товарної продукції, грн.;

С - собівартість одиниці товарної продукції, грн.;

К - кількість виробів у натуральних показниках;

Ц - ціна одиниці товарної продукції, грн.

Вихідні дані для розрахунку цього показника містяться у калькуляціях фактичної собівартості виробу, а також у зведеній таблиці по цьому виробу.

Обчислені дані цього показника наведені нижче в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 - Рівень витрат на одну гривню товарної продукції

Показник

Квартали

2011 рік

2012 рік

1-й

2-й

3-й

4-й

1-й

2-й

3-й

4-й

Рв

0,856

0,862

0,807

0,837

0,814

0,844

0,931

0,842

Обчислений показник може одночасно бути і показником рентабельності виробництва. Наприклад, у 2-му кварталі 2011 року він дорівнював 86 коп. на одну гривню товарної продукції, то це свідчить, що рентабельність виробництва становила 14 коп. по відношенню до однієї гривні товарної продукції.

В загалом, на протязі 2-х років вона істотно не змінювалася, лише у 3-му кварталі 2012 року знизилася до 7 коп. Цілком цей показник знаходиться на невисокому рівні і може говорити, що підприємство або має невисокий прибуток, або навіть збиткове.

Також корисним показником, який характеризує зв’язок між операційними витратами і виручкою від реалізації є показник операційних витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Вихідні дані для цього аналізу знаходяться у формі № 2 фінансової звітності "Звіт про фінансові результати".

Зазначений показник обчислюється за наступною формулою:

. (2.28)

Обчислені дані за формулою (2.28) наведені нижче у табл. 2.11.

Таблиця 2.11 - Операційні витрати на одну гривню реалізованої продукції

Показник

Квартали

2011 рік

2012 рік

1-й

2-й

3-й

4-й

1-й

2-й

3-й

4-й

Операційні витрати на 1 грн. реалізованої продукції

1,11

0,928

1,074

1,243

1,517

1,095

1,038

1,120

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення товарних ринків в регіоні
В умовах розвиненої ринкової економіки інформація про стан товарних ринків є важливим фактором, що визначає ефективність управлінських рішень. При цьому мова йде не тільки про фірми, для яких така інформація грає важливу роль при вибор ...

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.