Розділи економіки

Аналіз фінансового стану підприємства

В даний час у світовій практиці відомі десятки показників, котрі використовують для оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Застосування набору тих або інших показників обумовлюється цілями аналізу, інформаційними потребами зацікавлених осіб. У зв'язку з цим склався визначений підхід до їх класифікації. Як правило, виділяють групи показників, що описують:

) Ліквідність і платоспроможність підприємства. Ці показники відбивають взаємозв'язок між активом і пасивом балансу підприємства.

) Фінансову стійкість підприємства:

частка власного капіталу в загальній сумі джерел;

частка позикового капіталу в загальній сумі довгострокових пасивів;

коефіцієнти співвідношення позикового і власного капіталу.

) Рентабельність підприємства.

) Ділову активність підприємства:

показники оборотності;

фондовіддача.

Розрахунок показників ділової активності

Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні показники оборотності. Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового становища компанії, оскільки швидкість обороту засобів безпосередньо впливає на платоспроможність фірми. Крім того, збільшення швидкості обороту засобів, за інших рівних умов, відбиває підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми. На практиці найбільше часто використовуються наступні показники оборотності (ділової активності) [35]:

коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації)

; (2.1)

коефіцієнт оборотності основних виробничих фондів (фондовіддача)

; (2.2)

коефіцієнт оборотності запасів і період одного обороту запасів (днів)

; (2.3)

; (2.4)

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості і період погашення дебіторської заборгованості (днів)

; (2.5)

(2.6)

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості і період її погашення (днів)

; (2.7)

; (2.8)

коефіцієнт оборотності обігових коштів і період одного обороту (днів)

; (2.9)

; (2.10)

період операційного та фінансового циклів (днів)

; (2.11)

. (2.12)

Розраховані значення коефіцієнтів за допомогою формул (2.1-2.12) наведені нижче у табл. 2.4.

Розраховані дані свідчать про те, що в 2011 році на одиницю коштів, інвестованих в активи, було отримано на початок року 0,12 грн., на кінець - 0,21 грн., тоді як у 2012 і того менше - в середньому 0,11 грн.

Дані таблиці дозволяють дати наступні висновки. На одиницю основних виробничих фондів припадає від 0,23 до 0,37 грн. у 2011 році, у 2012 - він істотно не змінився. Проте він дуже низький і у такому випадку його рекомендоване збільшувати. Трансформація запасів в грошові кошти здійснюється протягом 192 днів на початку 2011 року, і аж за 305 на кінець 2012 року. Це є дуже негативною тенденцією, бо говорить про істотне збільшення запасів зі всіма не дуже приємними наслідками.

Перевищення періоду погашення кредиторської заборгованості над дебіторською може говорити про те, що у підприємства не вистачає грошей для сплати своєї короткострокової заборгованості.

Таблиця 2.4 - Розраховані показники ділової активності

Показник

Квартали

1-й 2011 р

2-й 2011 р

3-й 2011 р

4-й 2011 р

1-й 2012 р

2-й 2012 р

3-й 2012 р

4-й 2012 р

Кт

0,12

0,13

0,16

0,21

0,11

0,13

0,125

0,1

Фо.ф.

0,225

0,227

0,30

0,37

0,20

0,26

0,24

0,19

Ко.з.

0,47

0,47

0,53

0,72

0,38

0,43

0,47

0,30

Чз

192

193

171

125

238

209

191

305

Кд.з.

4,79

5,37

6,23

9,13

3,46

4,04

3,43

2,13

Чд.з.

19

17

14

10

26

22

26

42

Кк.з.

1,18

2,14

2,53

2,47

1,04

1,03

1,04

0,57

Чк.з.

76

42

36

36

87

88

86

158

Ко

0,32

0,32

0,39

0,52

0,27

0,3

0,3

0,24

Чо

281

281

231

173

340

300

306

383

Чо.ц.

211

210

185

135

264

231

217

347

Чф.ц.

135

168

149

99

177

143

131

189

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Організація енергопостачання кар’єра
кар’єр енергетичний ресурс Сучасні кар’єри - великі споживачі енергетичних ресурсів. В виробничій собівартості енергетичні затрати складають 8 - 15%. Для організації енергопостачання на кар’єрах створюється енергетичне господарство. Е ...

Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ Птахофабрика Південна)
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Систему керування підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми,методи і функції перебувають пі ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.