Розділи економіки

Загальна характеристика "Сніжнянського машинобудівного заводу"

Основними видами діяльності заводу є:

Випуск машинобудівної продукції;

запасних частин для тракторів і іншої техніки;

литі сталеві і чавунні заготівлі, гарячі штампування для інших підприємств, що поставляються по кооперації;

товари народного споживання, у тому числі: мінітрактори, газові опалювальні апарати, замки дверні накладні врізні;

причіпні і зачіпні сільськогосподарські знаряддя до тракторів маленької потужності і мінітракторам;

паливні насоси високого тиску;

інша продукція.

Продукція призначена для задоволення потреби сільського господарства при виконанні енергоємних робіт у рослинництві, транспорті, вантажно-розвантажувальних роботах і інших областях.

Організаційна структура.

ВАТ "Сніжнянський машинобудівний завод" створено згідно рішень Міністерства машинобудування від 22 грудня 1994 р. № 1656 Органи керування і контролю товариством:

Загальні збори Акціонерів;

Наглядацька рада;

Правління Товариства;

Ревізійна комісія;

Дирекція Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів, що збираються не рідше одного разу в рік. У компетенції вищого органа Товариства належить:

визначати основні напрямки діяльності Товариства;

затверджувати Статут і вносити зміни і доповнення;

призначати і зміщати членів Наглядацької ради;

призначати і зміщати Голову Правління;

призначати і зміщати членів Ревізійної комісії;

затверджувати річні результати діяльності Товариства;

і інші питання діяльності Товариства, що не суперечать законодавству України.

Наглядацька рада Товариства є органом Товариства, що з метою захисту інтересів держави й акціонерів здійснює контроль за діяльністю Правління ВАТ.

Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його діяльністю .

Ревізійна комісія здійснює контроль і перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства.

Дирекція Товариства здійснює повне керівництво виробничим процесом випуску товарної продукції, взаємодії між виробничими підрозділами, цехами, відділів, відповідно до прикладеної схеми.

Керівником заводу є генеральний директор, під час відсутності генерального директора - перший помічник і заступник. У підпорядкуванні головного інженера - перший заступник головного інженера, два заступники головного інженера. У прямому підпорядкуванні головного інженера: зовнішньоторговельна фірма, відділ головного конструктора по тягачах, відділ головного конструктора, відділ обчислювальної і прогресивної техніки, дослідно-експериментальний цех. У веденні першого заступника головного інженера: науково-дослідний відділ, відділ головного технолога, відділ головного металурга, також, модельний цех і фасонолітейний цех №3. Заступник головного інженера - начальник Інп, відповідальний за інструментальне виробництво. Заступник головного інженера - начальник управління енергетики.

П'ять заступників генерального директора, що відповідають за визначену ділянку роботи з визначених напрямків:

Замдиректора по маркетингу і збуту - начальник Уреетп - управління реалізації й експлуатації товарної продукції;

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.