Розділи економіки

Оцінка фінансово-економічного ПАТ «Сільгоспмашина»

Об’єктом дослідження виступає діяльність ПАТ «Сільгоспмашина» за 2009-2010 рр. Для оцінки фінансово-економічного стану ПАТ «Сільгоспмашина» розглянемо основні економічні показники на підставі вихідних даних фінансової звітності, зокрема балансу підприємства (форма №1) та звіту про фінансові результати за 2010 р. (форма №2).

1. Визначення середньооблікової чисельності працівників за звітний період

На підприємстві на початок 2010 р. працювало 196 чоловік. 01.02.2010 р. прийнято на роботу 14 працівників, 15.09.2010 р. звільнено 8 працівників, 01.11.2010 р. звільнено 18 працівників.

) середньооблікова чисельність працівників за 2009 р.:

Ч с.о.= = 196 працівників;

) середньооблікова чисельність працівників за 2010 р.:

Обчислимо чисельність працівників з:

.01.2010 - 31.01.2010 дорівнює

.02.2010 - 14.09.2010 дорівнює

.09.2010 - 31.10.2010 дорівнює

.11.2010 - 31.12.2010 дорівнює

Ч с.о.= = 204 працівника

Отже, середньооблікова чисельність працівників за 2009 р. становила 196 чоловік, а за 2010 р. - збільшилася до 204 працівника.

2. Розрахунок коефіцієнтів: обороту робочої сили по прийому та обороту робочої сили по звільненню:

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому :

, де

- чисельність прийнятих працівників на роботу (чол.);

- середньооблікова чисельність працівників (чол.).

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню :

, де

- загальна чисельність звільнень за період з будь-яких причин (чол.)

= 0,127

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому є меншим порівняно з коефіцієнтом обороту робочої сили по звільненню (0,069<0,127), тобто чисельність працюючих тяжіє до зменшення.

3. Визначення продуктивності та трудомісткості праці працівників підприємства:

Продуктивність праці:

, де

- обсяг виробленої продукції;

Ч с.о. - середньооблікова чисельність працівників (чол.).

) продуктивність праці працівників за 2009 р.:

) продуктивність праці працівників за 2010 р.:

Продуктивність праці збільшилася (105,8) порівняно з 2009 роком (99,8) у зв’язку з цим, дохід від реалізації товарів з 2009-2010 рр. збільшився з 19554,1 тис. грн. до 21592,4 тис. грн., тобто на даному підприємстві збільшився ступінь плодотворності та ефективності праці.

Трудомісткість є оберненим показником рівня продуктивності праці.

Трудомісткість праці:

або ;

1) трудомісткість праці працівників за 2009 р.:

2) трудомісткість праці працівників за 2010 р.:

Трудомісткість праці зменшилася з 0,01 до 0,009, тобто зменшилася кількість робочого часу, витрачена на виробництво одиниці продукції.

Подібні статті по економіці

Інфляційні очікування
Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на ...

Підвищення продуктивності праці персоналу на прикладі ТзОВ Хлібодар
Необхідність прийняття господарського рішення зумовлена існуванням проблем - складних теоретичних питань чи практичних ситуацій, що характеризуються розривом між тим, що є та що повинно бути. Поняття «технологія прийняття рішень» вимаг ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.