Розділи економіки

Оцінка фінансово-економічного ПАТ «Сільгоспмашина»

Об’єктом дослідження виступає діяльність ПАТ «Сільгоспмашина» за 2009-2010 рр. Для оцінки фінансово-економічного стану ПАТ «Сільгоспмашина» розглянемо основні економічні показники на підставі вихідних даних фінансової звітності, зокрема балансу підприємства (форма №1) та звіту про фінансові результати за 2010 р. (форма №2).

1. Визначення середньооблікової чисельності працівників за звітний період

На підприємстві на початок 2010 р. працювало 196 чоловік. 01.02.2010 р. прийнято на роботу 14 працівників, 15.09.2010 р. звільнено 8 працівників, 01.11.2010 р. звільнено 18 працівників.

) середньооблікова чисельність працівників за 2009 р.:

Ч с.о.= = 196 працівників;

) середньооблікова чисельність працівників за 2010 р.:

Обчислимо чисельність працівників з:

.01.2010 - 31.01.2010 дорівнює

.02.2010 - 14.09.2010 дорівнює

.09.2010 - 31.10.2010 дорівнює

.11.2010 - 31.12.2010 дорівнює

Ч с.о.= = 204 працівника

Отже, середньооблікова чисельність працівників за 2009 р. становила 196 чоловік, а за 2010 р. - збільшилася до 204 працівника.

2. Розрахунок коефіцієнтів: обороту робочої сили по прийому та обороту робочої сили по звільненню:

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому :

, де

- чисельність прийнятих працівників на роботу (чол.);

- середньооблікова чисельність працівників (чол.).

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню :

, де

- загальна чисельність звільнень за період з будь-яких причин (чол.)

= 0,127

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому є меншим порівняно з коефіцієнтом обороту робочої сили по звільненню (0,069<0,127), тобто чисельність працюючих тяжіє до зменшення.

3. Визначення продуктивності та трудомісткості праці працівників підприємства:

Продуктивність праці:

, де

- обсяг виробленої продукції;

Ч с.о. - середньооблікова чисельність працівників (чол.).

) продуктивність праці працівників за 2009 р.:

) продуктивність праці працівників за 2010 р.:

Продуктивність праці збільшилася (105,8) порівняно з 2009 роком (99,8) у зв’язку з цим, дохід від реалізації товарів з 2009-2010 рр. збільшився з 19554,1 тис. грн. до 21592,4 тис. грн., тобто на даному підприємстві збільшився ступінь плодотворності та ефективності праці.

Трудомісткість є оберненим показником рівня продуктивності праці.

Трудомісткість праці:

або ;

1) трудомісткість праці працівників за 2009 р.:

2) трудомісткість праці працівників за 2010 р.:

Трудомісткість праці зменшилася з 0,01 до 0,009, тобто зменшилася кількість робочого часу, витрачена на виробництво одиниці продукції.

Подібні статті по економіці

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Комерційні банки
Промайнуло чотири роки розбудови самостійної банківської системи. Безумовним досягненням є створення дворівневої банківської системи на чолі з Національним банком України, який дійсно став Центральним банком ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.