Розділи економіки

Організаційно-економічна характеристика підприємства ПрАТ «Сільгоспмашина»

ПрАТ «Сільгоспмашина» одне з найсучасніших підприємств галузі в Україні та СНД.

Приватне акціонерне товариство «Сільгоспмашина» засноване згідно рішенням регіонального відділення Фонду Державного майна України по Черкаській області №783-АТ від 16.05.1997 р. шляхом перетворення Черкаського державного підприємства «Сільгоспмашина» у приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».

Його завод, який розташовані за адресою м. Черкаси, пр. Хіміків, 7а сумарною потужністю 80 тонн на добу виробляють більше 50 найменувань машин для переробки сільгосппродукції, чим повністю задовольняють потреби черкаського населення у сільгосптехніці.

Продукцію споживають не тільки населення міста та області, але й населення Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької областей. Споживачі задоволені високою якістю та помірною ціною на продукцію.

На сьогодні середньодобовий випуск продукції складає 70 тонн на добу. За 2009 року випуск продукції становив 62132 тонни машин для переробки сільгосппродуктів.

Підприємство діє на підставі діючого законодавства та Статуту. Предметом діяльності ПрАТ є виробництво машин для перероблення сільгосппродуктів і торгівля ними через власну та інші торгівельні мережі.

Продукція ПрАТ «Сільгоспмашина» реалізується через власну торгівельну мережу «Агро-Транс-Індустрія», яка налічує 11 магазинів, з них 3 торгівельні павільйони з яких розташовано в м. Черкаси, а 8 - по області. Договори на купівлю-продаж щорічно укладаються щонайменше з 120 постійними покупцями.

У виробництві використовується лише якісна вітчизняна сировина та високоякісна сучасна технологія, що надає продукції великого попиту.

Виробляються також і комплектуючі запчастини до машин переробки сільгосппродукції. Щороку обладнання підприємства оздоблюється, ремонтується, замінюється на сучасне високопродуктивне, енергозберігаюче і таке, що відповідає вимогам світових стандартів.

Станом на 01.01.2010 р. акціями ПрАТ «Сільгоспмашина» володіють 37 акціонерів, з яких 11 юридичних осіб та 26 фізичних осіб. В цілому, акціонери задоволені обраною політикою підприємства.

Основними постачальниками сировини для ПрАТ «Сільгоспмашина» є ПрАТ «Черкасиметизи», ТОВ «Черкаси - елеватор», ПАТ «Львівсільмаш» та ТОВ «Союз збит».

У підприємства відкрито 4 поточні рахунки у комерційних банках міста Черкаси. На підприємстві працює 184 працівника, які працюють у 3 зміни по 8 годин.

Таблиця 2.2. Основні економічні показники діяльності підприємства ПрАТ «Сільгоспмашина»

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

Роки

Абсолютне відхилення 2010 р. до 2009 р., грн.

Відносне відхилення, 2010 р. до 2009 р., %

2009

2010

1.

Основні засоби

тис. грн.

5843,7

7345,4

+1501,7

+25,7

2.

Операційні витрати

тис. грн.

16545

20009,1

+3464,1

+20,9

3.

Операційні доходи

тис. грн.

2147,1

4240,6

+2093,5

+97,7

4.

Прибуток (збиток)

тис. грн.

2322,3

2997,3

+675

+29

5.

Дохід від реалізації

тис. грн.

19554,1

21592,4

+2038

+10,4

6.

Собівартість продукції (робіт, послуг, товарів)

тис. грн.

12655,7

13517,6

+861,9

+6,8

7.

Чисельність працівників

чол.

196

184

- 12

- 6,1

8.

Дебіторська заборгованість

тис. грн.

448,6

1060,4

+611,8

+136,4

9.

Кредиторська заборгованість

тис. грн.

902,7

1367,5

+464,8

+51,5

10.

Власний капітал

тис. грн.

7521,6

9769

+2247,4

+29,9

11.

Адміністративні витрати

тис. грн.

1180,4

1522,3

+341,9

+30

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.