Розділи економіки

Оцінка ефективності проекту

Визначення показників економічної ефективності інвестицій є найважливішим підсумковим пунктом обґрунтування проектованих заходів.

З урахуванням специфіки проекту системи електропостачання в цьому розділі:

- розраховуються показники, що характеризують стан електрогосподарства підприємства;

- складається зведена таблиця показників, що характеризують ефективності проекту в цілому.

- Для оцінки стану електрогосподарства підприємства розраховуються наступні показники.

Собівартість розподілу електроенергії

по проектованій електричній мережі:

,

де

- річні експлуатаційні витрати на розподіл електроенергії по мережі, грн./рік;

- річне споживання електроенергії (річний обсяг корисно відпущеної електроенергії споживачам), кВт·г/рік.

Ср.е 1=16,7 коп/кВт*год

Ср.е 2=14,8 коп/кВт*год

Ср.е 3=13,2 коп/кВт*год

Собівартість використання 1 кВт·г електроенергії на підприємстві:

,

де

- - загальна плата підприємства за електроенергію (з ПДВ), одержану від енергосистеми, грн./рік.;

- - сумарні витрати по електрогосподарству (експлуатаційні витрати на розподіл електроенергії по електромережі без вартості втрат електроенергії, грн./рік.

СкВт*Г1=114,4 коп/кВт*год

СкВт*Г=112,5 коп/кВт*год

СкВт*Г1=110,9 коп/кВт*год

Висновки

Системою електропостачання називають сукупність пристроїв для виробництва, передачі і розподілу електроенергії. Системи електропостачання промислових підприємств створюються для забезпечення харчування електроенергією промислових приймачів, до яких відносяться електродвигуни різних машин і механізмів, електричні печі, електролізні установки, апарати і машини для електричного зварювання, освітлювальні установки й ін.

Одним із завдань підвищення надійності функціонування системи електропостачання є виявлення можливостей управління електровжитком виробничих об'єктів, для чого необхідне вивчення характеристик підприємств і розробка ефективних способів управління їх потужністю. Оцінка можливостей виробничих об'єктів в забезпеченні завдань режимної керованості енергосистем може проводитися лише на основі об'єктивних даних про реальні економічні збитки унаслідок реалізації різного роду дій, що управляють, як з боку енергосистеми, так і усередині схеми електропостачання виробничого підприємства.

Управління процесом використання електроенергії промисловим підприємством полягає в дотриманні погоджених з енергосистемою умов: споживання енергії в години проходження добових максимумів, при планових обмеженнях, при виникненні аварійних ситуацій. Суть завдання управління полягає в тому, щоб досягти мінімального руйнування виробничого процесу підприємства унаслідок зниження потужності - обмеження або відключення окремих виробництв, цехів, ділянок, агрегатів. Основною вимогою при цьому є здатність виробництва зберігати, по можливості, випуск продукції незалежно від дії різного роду негараздів.

В якості зразку ми представили ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод». Підприємство працює на власних енергоносіях. І незважаючи на те, що воно займає одну з кращих позицій у своєму секторі, існує багато проблем, пов’язаних із галуззю. Тому ми повинні проаналізувати, як економічні показники характеризують діяльність підприємства, і на основі отриманих розрахунків розробили тактичний та стратегічний план роботи.

Подібні статті по економіці

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.