Розділи економіки

Фінансовий план

Визначення річних експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії по електричній мережі

Витрати виробництва від застосування засобів електрифікації формуються з двох видів витрат:

- виробничих витрат

, обумовлених підтримкою електроенергетичного господарства на належному технічному рівні, тобто витрат на виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту власними силами господарства і на оплату послуг підрядних організацій;

невиробничих витрат

- матеріальний збиток виробництву від аварійного виходу з ладу електроустаткування і від перерв в електропостачанні, а також пов'язаний з неякісним електропостачанням і нераціональним застосуванням електроенергії.

До річних експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії по електромережі відносять всі витрати на підтримку електромережі в робочому стані, а також річну вартість втрат електричної енергії в елементах електромережі.

Кошторис експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії складається по наступних економічних елементах витрат:

- витрати на оплату праці персоналу мережі;

відрахування на соціальні заходи;

- амортизація основних фондів і нематеріальних активів;

інші витрати;

вартість втрат активної і реактивної електроенергії.

Витрати на оплату праці - це всі виплати по заробітній платі персоналу електроенергетичної служби (річний фонд оплати праці персоналу електроенергетичної служби).

Відрахування на соціальні заходи визначаються у розмірі нормативного процента від витрат на оплату праці.

Амортизаційні відрахування розраховуються поквартально на основі визначеної раніше розрахункової вартості об'єктів мережі і існуючих квартальних норм прискореної амортизації . Для розрахунку амортизаційних відрахувань об'єкти мережі поділяються на такі групи: ЛЕП, устаткування підстанцій, постійна частина витрат на спорудження підстанцій.

Інші витрати прийняти у розмірі 10-15% від амортизаційних відрахувань першого року.

Вартість втрат активної електроенергії визначається по формулі:

,

де

- вартість 1 кВт·г активної електроенергії, що втрачається (приймається на рівні середньої ціни без ПДВ 1 кВт·г споживаної активної електроенергії);

- втрати активної електроенергії в проектованій мережі, кВт·г/рік.

Вартість втрат реактивної електроенергії визначається по формулі:

,

де

- вартість 1 квар·год. реактивної електроенергії, що втрачається;

- втрати реактивної електроенергії в проектованій мережі, квар·год./рік.

Таблиця 7.1 - Кошторис експлуатаційних витрат на розподіл електроенергії

Економічні елементи витрат

Величина витрат, тис. грн/рік

Питома вага, %

1 рік

2 рік

3 рік

1 рік

2 рік

3 рік

Витрати на оплату праці, тис. грн

511,9

511,9

511,9

3,1

3,4

3,6

Відрахування на соц. заходи, тис. грн

188,4

188,4

188,4

1,1

1,2

1,3

Амортизаційні відрахування, тис. грн

6747,7

5604,9

4655,7

41,1

36,7

32,5

Інші витрати, тис. грн

1012,2

1012,2

1012,2

6,2

6,6

7,1

Вартість втрат активної енергії

1480,0

1480,0

1480,0

14,9

52,1

55,5

Разом

9940

8797,4

7848,2

100

100

100

зокрема без вартості втрат активної електроенергії

8460,1

7317,4

6368,2

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.