Розділи економіки

Організаційний план

Розрахунок чисельності персоналу електроенергетичної служби.

Розрахункова явочна чисельність ремонтного персоналу, необхідного на весь комплекс заходів системи ППР електроенергетичного устаткування і мереж на планований рік, визначається за формулою:

,

де

- річна планова трудомісткість ремонтних заходів, люд.-год./рік (визначається при складанні графіка ППР);

- нормативний номінальний фонд робочого часу, годин/(рік·люд.) (визначається при складанні річного балансу робочого часу);

- коефіцієнт виконання норм, = 1,05 - 1,1.

Розрахункова явочна чисельність (розрахункова добова потреба) оперативного персоналу

визначається за нормативами чисельності.

Розрахункова облікова чисельність оперативного і ремонтного персоналу розраховується по формулі:

,

де

- розрахункова облікова чисельність, люд.;

- прийнята явочна чисельність відповідного персоналу, люд.;

- відповідний коефіцієнт облікового складу (визначається при складанні річного балансу робочого часу).

Забезпечення безперебійного живлення великого підприємства необхідними енергоресурсами покладається на чергових інженерів, які керують експлуатацією всього енергогосподарства протягом зміни.

Оперативний персонал:

Ремонтний персонал:

Таблиця 6.1 - Чисельність персоналу, зайнятого електропостачанням підприємства

Категорія персоналу

Режим праці і відпочинку

Розрахункова явочна чисельність, люд.

Прийнята чисельність персоналу, люд.

І зміна

ІІ зміна

явоч-на

облі-кова

Оперативний персонал

Безперервний, чотирьох бригадний, 12 годин4

1

1

1

4

4

Ремонтний персонал

Перервний, п’ятиденний робочий тиждень, 8 годин2

1,1

4

-

4

4

ІТП

Перервний, п’ятиденний робочий тиждень, 8 годин4,51

-

2

-

2

4

Разом

-

10,51

-

7

10

12

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

Проблеми та шляхи залучення іноземних інвестицій
Незалежно від рівня економічного розвитку будь-яка держава прагне залучити іноземний капітал, одержуючи прямий і непрямий ефекти від інвестиційних вкладень. Найбільшу роль у залученні інвестицій відіграють макроекономічні фактори, у т. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.