Розділи економіки

Суть пропонованого проекту

До складу заводу входять 12 основних і 18 допоміжних цехів і обслуговуючих структурних підрозділів.

Вугільну шихту для коксування на АКХЗ виробляють два вуглепідготовчих цеху (УПЦ № №1,2). До складу вуглепідготовчий цеху №1 входить вуглезбагачувальна фабрика проектною потужністю 6,4 млн. тонн, де рядове вугілля збагачується до необхідних для коксування параметрів.

Вперше в Україну на АКХЗ були споруджені закриті склади вугілля, що складаються з 32 і 36 силосів об'ємом по 2,5 тис. тонн кожен (крім силосів №1, 2 УПЦ №1 - обсягом 2,2 тис. тонн). Застосування автоматичних дозаторів дозволило використовувати склади в якості дозувальних відділень для складання шихт. Для полегшення і прискорення розвантаження вугілля з вагонів у зимовий час працюють три гаражі розморожування.

Випуск коксу на АКХЗ забезпечують 9 коксових батарей у складі чотирьох коксових цехів загальною проектною потужністю 6,87 млн. тонн коксу валового 6% вологості на рік.

Коксові цехи обладнані установками сухого (УСТК) і мокрого гасіння коксу (крім коксового цеху №4, де застосовується в роботі тільки УСТК). Гасіння коксу за допомогою інертного газу (сухий метод) є прогресивною екологічною технологією, і АКХЗ є першим і одним з двох коксохімічних підприємств України, на якому вона застосовується.

Шість цехів АКХЗ забезпечують виробництво хімічної продукції з кам'яновугільної смоли і коксового газу, що виділяються при коксуванні вугільної шихти. Це два цеху уловлювання хімічних продуктів, два цехи серооочісткі (очищення коксового газу від сірководню), а також Смолоперегонний і пекококсовий цехи.

Очищений коксовий газ (після вилучення з нього ряду хімічних речовин в хімічних цехах заводу) використовується для обігріву коксових батарей, на теплоелектроцентралі (ТЕЦ) для виробництва електроенергії, тепла і технологічної пари на виробничі потреби заводу, а також ряд дрібніших споживачів. Для виробництва пари та електроенергії на АКХЗ використовується також теплова енергія розжареного коксу, яка утилізується на установках сухого гасіння коксу (УСТК).

Авдіївський коксохімічний завод повністю забезпечує себе необхідними енергоносіями. Політика ПАТ «АКХЗ» в області енергозбереження заснована на підвищенні ефективності технологічних процесів виробництва і споживання енергоресурсів.

У технологічному процесі виробництва застосовується кілька видів енергоносіїв - це коксовий газ, водяну пару високого, середнього та низького тиску і електроенергія.

В якості основного енергоносія при виробництві продукції використовується коксовий газ. Заводська ТЕЦ, спалюючи в топках парових котлів коксовий газ, виробляє технологічний пар для потреб виробництва, а також електроенергію. Крім того, коксовий газ використовується як паливо для теплообмінних процесів в хімічних цехах заводу, для сушки вугільного флотоконцентрата на вуглезбагачувальної фабриці (УОФ), обігріву гаражів розморожування вугілля в зимовий час, підігріву води у водогрійних котлах ТЕЦ для забезпечення гарячим водопостачанням заводу і міста Авдіївки. До складу допоміжних цехів АКХЗ входять структурні підрозділи з контролю якості сировини, продукції і процесів виробництва, ремонту та обслуговування коксохімічного та енергетичного обладнання, забезпечення енергоресурсами і транспортом. [3]

Подібні статті по економіці

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.