Розділи економіки

Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності.

Розглядаючи показники рентабельності слід зазначити, що у 2010 р. вона була достатньо високою, трохи меншою була у 2012 р. та найменшою у 2011 р., відповідно до цих показників можна зробити висновки.

. Аналіз складу оборотних засобів підприємства.

Оборотні засоби - це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу. Вони включають запаси матеріалів, залишки готової продукції, дрібне знаряддя, а також готівку, грошові засоби, вкладені у виробничі оборотні й обігові фонди, джерелами утворення яких є власні й прирівняні до них позикові й залучені засоби, тобто цілком і повністю можуть характеризувати і економічну безпеку підприємства.

Таблиця 2.5 Аналіз складу оборотних засобів підприємства

Показник

Сума, тис. грн

Структура, %

Відхил. (+, -)

2011

2012

Відхил. (+, -)

2011

2012

Виробничі запаси

887,6

2733,1

1845,5

46,64

63,05

16,41

Незавершене виробництво

-

-

-

-

-

-

Готова продукція

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість

1012,7

1530

517,3

53,22

35,3

-17,92

Грошові кошти та їх еквіваленти

2,6

5,3

2,7

0,14

0,12

-0,02

Інші оборотні активи

0,1

51,1

51

0,005

1,18

1,17

Всього

1903

4334,5

2431,5

100

100

-

Виходячи із складу оборотних засобів підприємства, та їхньої загальної кількості можна сказати, що у 2012 р. підприємство у сумі мало на 2431, 5 тис. грн. більше оборотних коштів, ніж у 2011 р., що свідчить про різний стан економічної безпеки ВАТ «Південьзахідшляхбуд». В 2012 р. він набагато кращий.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Характерною ознакою суспільних процесів сучасності є збільшення масштабів впливу ризиків на фінансово-економічні процеси, зокрема, на сферу відповідальності держави - державний сектор економіки. За таких умов державне управління, під вплив ...

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.