Розділи економіки

Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності.

Прибуток від звичайної діяльності характеризує фінансовий результат від всіх традиційних для даного підприємства видів діяльності й господарських операцій, формується на регулярній основі. Він є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні, тобто підвищити рівень економічної безпеки.

Таблиця 2.3 Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності

Елемент прибутку, тис. грн

Рік

Структура, %

Відхилення (+, -)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Прибуток від операційної діяльності

1069,4

2,8

712,3

133,32

133,33

133,34

0,01

Прибуток від участі в капіталі

-

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток від звичайної діяльності

802,1

2,1

534,2

100

100

100

-

Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності показує нам таку ж саму тенденцію, як і аналіз формування прибутку підприємства.

Аналіз рентабельності.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Таблиця 2.4 Аналіз рентабельності

Показник

Рік

Відхилення (+, -)

2010

2011

2012

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг, тис. грн

13683

3783,5

27015

6666

Операційні витрати, тис. грн

16447,7

7602,8

32239,7

7896

Вартість капіталу (баланс), тис. грн

1969,2

1965,5

5187,9

1609,35

Чистий прибуток, тис. грн

802,1

2,1

534,2

-133,95

Рентабельність, % - доходу; - витрат; - власного капіталу

5,86 4,88 40,73

0,05 0,028 0,1

1,98 1,66 10,3

-1,94 -1,61 -15,22

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Полиграфия
Для написання курсової роботи на тему “Аналіз господарської діяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для досліджень мною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерного товариства “Зоря”. Дана те ...

Поняття та види економічних систем
У сучасному глобалізованому світі функціонують і розвиваються різні моделі економічних систем. Економісти дотримуються різноманітних поглядів щодо критеріїв їх класифікації, а отже, щодо їх типів та моделей. Актуальність теми досліджен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.