Розділи економіки

Основні особливості стану економічної безпеки на підприємстві

Для того, щоб оцінити стан економічної безпеки підприємства потрібно проаналізувати одні з найголовніших її чинників:

. Аналіз формування прибутку підприємства.

Прибуток - це певний гарант прогресу економічної системи, а його відсутність - найяскравіший доказ регресу й соціального напруження. Це одне з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства та формування фондів грошових коштів підприємства, а отже і формування економічної безпеки. Проаналізуємо його формування:

Таблиця 2.2 Аналіз формування прибутку підприємства

Показник, тис. грн

Рік

Темп змін, %

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

2012/2010

Чистий доход від реалізації продукції

1363,8

3783,5

27015

2,77

7,14

19,81

Собівартість реалізованої продукції

12688,1

3684,6

27350

0,29

7,42

2,16

Валовий прибуток

949,9

98,9

665

0,1

6,72

0,7

Інші операційні доходи

3879,1

3822,1

5937

0,99

1,55

1,53

Інші операційні витрати

3527,9

3918,2

5889,7

1,11

1,5

1,67

Фін. результат від операційної діяльності

1069,4

2,8

712,3

0,003

254,39

0,67

Інші доходи

-

-

-

-

-

-

Інші витрати

-

-

-

-

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

1069,4

2,8

712,3

0,003

254,39

0,67

Податок на прибуток від звичайної діяльності

267,3

0,7

178,1

0,003

254,43

0,67

Фінансовий результат від звичайної діяльності

802,1

2,1

534,2

0,003

254,38

0,67

Надзвичайні доходи

-

-

-

-

-

-

Надзвичайні витрати

-

-

-

-

-

-

Податки з надзвич. прибутку

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток

802,1

2,1

534,2

0,003

254,38

0,67

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
Визначальними чинниками сучасного економічного розвитку є інноваційні технологічні зміни, що зумовлені широкомасштабним освоєнням досягнень науки, забезпечують зростання продуктивності суспільного виробництва та підвищення добробуту населе ...

Полиграфия
Для написання курсової роботи на тему “Аналіз господарської діяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для досліджень мною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерного товариства “Зоря”. Дана те ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.