Розділи економіки

Основні особливості стану економічної безпеки на підприємстві

Для того, щоб оцінити стан економічної безпеки підприємства потрібно проаналізувати одні з найголовніших її чинників:

. Аналіз формування прибутку підприємства.

Прибуток - це певний гарант прогресу економічної системи, а його відсутність - найяскравіший доказ регресу й соціального напруження. Це одне з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства та формування фондів грошових коштів підприємства, а отже і формування економічної безпеки. Проаналізуємо його формування:

Таблиця 2.2 Аналіз формування прибутку підприємства

Показник, тис. грн

Рік

Темп змін, %

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

2012/2010

Чистий доход від реалізації продукції

1363,8

3783,5

27015

2,77

7,14

19,81

Собівартість реалізованої продукції

12688,1

3684,6

27350

0,29

7,42

2,16

Валовий прибуток

949,9

98,9

665

0,1

6,72

0,7

Інші операційні доходи

3879,1

3822,1

5937

0,99

1,55

1,53

Інші операційні витрати

3527,9

3918,2

5889,7

1,11

1,5

1,67

Фін. результат від операційної діяльності

1069,4

2,8

712,3

0,003

254,39

0,67

Інші доходи

-

-

-

-

-

-

Інші витрати

-

-

-

-

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

1069,4

2,8

712,3

0,003

254,39

0,67

Податок на прибуток від звичайної діяльності

267,3

0,7

178,1

0,003

254,43

0,67

Фінансовий результат від звичайної діяльності

802,1

2,1

534,2

0,003

254,38

0,67

Надзвичайні доходи

-

-

-

-

-

-

Надзвичайні витрати

-

-

-

-

-

-

Податки з надзвич. прибутку

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток

802,1

2,1

534,2

0,003

254,38

0,67

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ Альфа–Стар
Перехід до ринкових форм господарювання, та більш жорсткі умови конкуренції, призводять до неплатоспроможності окремих суб'єктів господарювання. Для них характерні: неефективне управління, криза неплатежів, високий ступінь зносу основн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.