Розділи економіки

Загальна характеристика та оцінка основних техніко-економічних показників підприємства

ВАТ «Південьзахідшляхбуд» - товариство, яке має самостійно, систематично, на власний ризик здійснювати діяльність, направлену на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею, метою якої є одержання прибутку.

Предметом його діяльності є будівництво доріг, функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту, будівництво будівель, виробництво, обробка, реалізація будівельних, шляхово-будівельних матеріалів, надання автотранспортних, автосервісних, авторемонтних послуг, геодезичні роботи, створення проектів землекористувань, організація автотехобслуговування, виготовлення вузлів та деталей для прокладання інженерних мереж та інші.

Давайте ж оцінимо стан підприємства та визначимо його основні техніко-економічні показники.

Техніко-економічні показники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції. Вони застосовуються для планування та аналізу організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, використання основних і оборотних фондів, трудових ресурсів та економічної безпеки підприємства. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.

Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники підприємства

Показник

Одиниця виміру

Рік

Темп змін,%

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1. Доход від реалізації продукції

тис. грн

16365,6

4540,2

32418,0

0,28

7,14

2. Середньооблікова річна чисельність: - працівників; - робітників

осіб

17 120

17 86

17 120

1 0,72

1 1,4

3. Продуктивність праці: - одного працівника; - одного робітника

грн/особу

962,68 136,38

267,07 52,79

1906,94 270,15

0,28 0,39

7,14 5,12

4. Фонд зарплати: - працівників; - робітників

тис.грн

101,6 673,2

69,37 312,73

137,23 868,07

0,68 0,46

1,97 2,77

5. Середньорічна заробітна плата: - одного працівника; - одного робітника

тис. грн/особу

5,976 5,61

4,08 3,636

8,07 7,23

0,68 0,64

1,9 1,98

6. Операційні витрати

тис.грн

16447,7

7602,8

32239,7

0,46

4,24

7. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції

грн/грн

0,28

1,04

0,22

3,71

0, 21

8. Прибуток до оподат.

тис.грн

-

-

-

-

-

9. Рентабельність: - доходу; - витрат

%

7,8 28,4

0,07 0,07

2,7 12,09

-7,73 -28,33

2,63 12,02

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Контроль розрахунків по оплаті праці та аналізу трудових ресурсів (на матеріалах Управління пенсійного фонду в Рокитнівському районі)
Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб’єктів господарювання забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.