Розділи економіки

Показники оцінки забезпечення економічної безпеки підприємства

Характеристика стану економічної безпеки підприємства визначається багатьма показниками і, на нашу думку, серед них можна виділити три найосновніших та найдоступніших для обчислення:

. Обсяг фінансування оборотних коштів.

Оборотні кошти - це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх безперервного кругообігу, що безпосередньо пов’язано з економічною безпекою на підприємстві. Середньорічний розрахунок залишків оборотних коштів розраховується за наступною формулою (1.1):

(1.1)

де:ОК1, ОК2, ОК3, ОК, - залишки оборотних коштів на початок кожного кварталу базового року, тис. грн.;

- залишки оборотних коштів на початок звітного року, тис. грн.

Чим більший залишок оборотних коштів, тим вищий рівень економічної безпеки на підприємстві.

. Рівень використання виробничої потужності. Виробнича потужність - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці. Це найважливіший інструмент планування промислового виробництва. Іншими словами, це потенційна можливість валового випуску промислової продукції.

Середньорічна виробнича потужність підприємства у звітному році розраховується наступним чином (1.2):

, (1.2)

де - кількість місяців з моменту введення виробничої потужності до кінця року;

- виробнича потужність, яка вибуває на протязі звітного року, тис. грн.

- виробнича потужність, яка вводиться на протязі звітного року, тис. грн.;

- вхідна виробнича потужність підприємства у звітному році

- кількість місяців з моменту вибуття виробничої потужності до кінця року.

. Рівень рентабельності.

Рентабельність - це ефективність роботи підприємства, відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Логічним є те, що чим вища ефективність роботи та функціонування підприємства на ринку, то тим вища його економічна безпека та стабільність. Щоб дізнатися, проаналізувати та дати оцінку цього показника можна використати наступну формулу загальної рентабельності (1.3):

, (1.3)

де ОФ - середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн.;

ОК - середньорічний залишок нормованих оборотних коштів підприємства, грн.

- прибуток до оподаткування.

Отже, щоб визначити рівень економічної безпеки потібно ознайомитися з вищенаведеними показниками. Оцінюючи їхній стан можна зробити аналіз діяльності підприємства, що буде зроблено у другому розділі курсової роботи.

Подібні статті по економіці

Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва
В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу в ...

Ординалістська теорія поведінки споживача
Усі люди, як споживачі різних благ, щодня стикаються з проблемою вибору. Які продукти харчування споживати? Який одяг носити? В яку школу віддати дітей? Яким транспортним засобом добратися на роботу? Який театр чи концертний зал відві ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.