Розділи економіки

Сучасна оцінка використання демографічного потенціалу. Особливості формування в умовах посткризового розвитку економіки Вінницької області

Одним з найголовніших критеріїв якості життя населення є демографічний стан. Розглянемо особливості формування демографічний стану Вінницької області в умовах посткризового періоду економіки.

Варто сказати, що демографічна ситуація характеризує відтворення населення за його основними структурними елементами у просторовій і часовій визначеності. Забезпечення умов розвитку народонаселення в концепції національної безпеки України розглядається як один з її пріоритетних національних інтересів [1, с. 18].

Чисельність населення Вінницької області з кожним роком зменшується і це негативно впливає на демографічну ситуацію (табл. 1).

Таблиця 1. Чисельність сільського населення Вінницької області, тис. осіб

Наявне населення

Рік

Все населення

Міське

Сільське

Темпи приросту (спаду), %

2010

1641,2

814,1

827,1

-

2011

1634,2

815,8

818,4

-1,05

2012

1627,0

816,0

811,0

-1,94

Постійне населення

2010

1634,1

805,1

829,0

-

2011

1627,1

806,8

820,3

-1,04

2012

1619,9

807,0

812,9

-1,94

Протягом досліджуваного періоду спостерігається зниження постійного всього населення на 9% у 2012 р. у порівнянні з 2010 р., у т. ч. сільського - на 2%, спостерігається від’ємне значення приросту сільського населення. Зменшення чисельності сільського населення свідчить про негативні тенденції в демографії сільського населення.

Рис. 1 Загальний приріст (скорочення) кількості сільського населення Вінницької області

Характеризуючи динаміку населення сільських поселень Вінницької області за період 1995-2013 рр. (рис. 1), можна сказати, що загальна чисельність населення за цей відрізок часу зменшилась на 189,9 тис. осіб.

Співвідношення статей є одним із найважливіших демографічних показників. Від цього залежать характеристики відтворення населення й окремих демографічних процесів. Вони впливають на рівень актуальної і майбутньої шлюбності, на показники народжуваності і смертності.

Статево-вікова структура населення Вінницької області протягом останніх років є порівняно стабільною і характерна перевагою жінок у загальній кількості населення (Рис. 2).

Рис. 2 Статево-вікова структура населення Вінницької області (2010-2012 рр.)

Так. в структурі населення Вінницької області 54% становили жінки і 46% - чоловіки.

Важливим чинником зменшення кількості населення є міграція. Міграція пов’язана з рядом факторів, основними з яких є відсутність робочих місць, низькі заробітні плати тощо. Проте за останні роки міграційний відтік населення дещо призупинився.

У 2011 р. ми бачимо міграційний приріст (рис. 3).

Рис. 3 Динаміка міграції населення у Вінницькій області

Основним фактором зміни чисельності населення є його природне скорочення (збільшення) як результат перевищення (зменшення) кількості померлих над кількістю народжених.

Позитивним показником є темп збільшення кількості народжених. Кількість народжених зросла у 2012 р. порівняно з 2010 р. на 832 тис. чол. (Рис. 4). На підвищення рівня народжуваності у 2010-2012 рр. вплинули проведені урядом заходи і реформи щодо виплати і підвищення одноразової допомоги при народженні дитини.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Перспективи розвитку СВК Залузький Теплицького району Вінницької області на 2012-2015 роки
Процес становлення основ ринкової економіки в Україні відбувається в умовах значної кризи та падіння рівнів виробництва всіх товарів, що викликає необхідність структурних перетворень у економіці. Дані процеси є наслідком дії як об'єкти ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.