Розділи економіки

Зовнішньоекономічний контракт

URL

Генеральний директор

3. Оцінка ефективності запропонованого проекту

Розрахунки:

. Витрати, пов’язані з розмитненням імпортного вантажу:

Сплата митних зборів = Митна вартість * 0% = 180000 дол.

($180010*7,92 = 1425679 грн. (за курсом НБУ на дату контракту))

Сплата ПДВ = Митна вартість * 20% = 180000 дол. * 20% = 36000 дол.

США ($36000*7,92 = 285120 грн. (за курсом НБУ на дату контракту))

. Виручка від реалізації імпортного товару:

Ціна реалізації товару на внутрішньому ринку * Кількість товару =

*4 = 180000 дол. США (180000*7,92 = 1425600 грн. (за курсом

НБУ на дату контракту))

. Валовий дохід:

Виручка - Витрати по імпорту = 1425600грн. - 0

грн. = 1425600 грн.

. Розрахунки з бюджетом:

ПДВ (на реалізовану продукцію) + Заробітна плата + Командировочні +

Оренда = 1425600*0,2 = 285120 грн.

. Прибуток:

Валовий дохід - Витрати, відрахування = 1425600 грн. -

грн. = 140480 грн.

6. Сплата податку на прибуток:

грн. * 25% = 35120 грн.

. Чистий прибуток:

Прибуток - Податок на прибуток = 140480 грн. - 35120 грн. = 105360

грн.

. Рентабельність угоди:

(Чистий прибуток / Виручка від реалізації імпортного товару) * 100% =

(105360 грн. / 1425600 грн.) * 100% = 7,3%

Даний рівень рентабельності свідчить про те, що угода є вигідною.

Для того, щоб імпорт товару був вигідним, необхідно, щоб імпортний дохід перевищував імпортні витрати. Це відбиває базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання:

Е

де Е - базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання;

Ві - внутрішній виторг від продажу імпортного товару;

В іm - вартість імпортного товару;

Т в - транспортні витрати;

Ов - організаційні витрати.

Згідно умов даного контракту:

Ві = 1425600 грн.

В іm = 1425679 грн.

Транспортні витрати розрахуємо наступним чином: середня вартість вантажних перевезень по Україні автомобільним транспортом дорівнює 4 грн/км, а відстань від нашого складу в місті Києві до пункту прийому вантажу (Краківець) становить 600 км. Отже,

Т в = 600 км * 4 грн/км = 2400 грн.

Організаційні витрати включають в себе заробітну плату, командировочні, оренду тощо. У нашому прикладі Ов = 5000 грн.

Розрахуємо базовий коефіцієнт ефективності імпорту нашого товару:

Е =0,996

Оскільки Е 1, то імпорт цього товару є неефективним.

Висновки

Отже, визначилася чітка тенденція до зниження обсягу фінансування централізованої закупівлі виробів медичного призначення та обсягу закупівлі вітчизняної техніки. Разом з тим попит на вітчизняні вироби зростає. В Україні є всі умови для подальшого нарощування обсягів виробництва медичної техніки, а саме: науково-дослідні підприємства і значні виробничі потужності; розвинута науково-технічна і технологічна база; наукові та технічні працівники високої кваліфікації; співпраця виробників медичного обладнання з медичними фахівцями та установами; досвід розроблення складної техніки і виготовлення медичної. Значно менша ціна нових вітчизняних медичних виробів порівняно із встановленими на зарубіжні вироби, буде, у разі серійного виробництва значно менша, і витіснить на внутрішньому ринку імпортні аналоги та можуть користуватися попитом на зовнішньому ринку. Перерозподіл закупівель на користь імпорту позбавляє вітчизняну медичну промисловість можливості розвитку, інвестуючи при цьому зарубіжні компанії. У той же час близько 50% імпортованої техніки не мають ні аналогів в Білорусі, ні відповідних науково-технічних заділів з її створення. Ця техніка високого класу для томографії, УЗ-діагностики, ангіографії і т.п., доцільність закупівлі якій економічно виправдана.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання
Забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку особистості як функції зайнятості здійснюється на ринку праці через фази відтворення трудових ресурсів: формування, розподіл, перерозподіл та використання. У свою чергу, тільки через ...

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.