Розділи економіки

Зовнішньоекономічний контракт

Якщо такі обставини або їх наслідки діють понад 4 місяці, то в кожної із сторін цього контракту є право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Контрактом, і в цьому випадку жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язань за цим Контрактом, повинна про настання та припинення обставин, що заважають виконанню таких зобов’язань, негайно сповістити про це іншій стороні цього Контракту.

Належними доказами наявності зазначених вище обставин та їх тривалості будуть довідки, що видаються відповідно Торговельною палатою країни Продавця чи Покупця.

10. САНКЦІЇ

У випадку, якщо матимуть місце запізнення у відправці товару або не будуть додержані інші строки, визначені у цьому Контракті, Продавець повинен сплатити Покупцеві штраф у розмірі 0,2% від загальної вартості Контракту за кожний день протягом перших десяти днів після прострочення терміну та 0,5% від загальної вартості цього Контракту за кожний наступний день прострочення терміну.

Проте загальна сума штрафу не повинна перевищувати 12% від загальної вартості цього Контракту.

Розмір штрафу не може бути змінений в арбітражному порядку.

Штраф буде утримано з рахунку Продавця при оплаті його Покупцем. У разі, якщо покупець з будь-якої причини не утримає штраф при оплаті рахунку Продавця, останній повинен сплатити суму штрафу за першою вимогою Покупця.

У разі, якщо запізнення перевищить один місяць, Покупець має право відмовитись від товару.

За неоповіщення або несвоєчасне оповіщення про відвантаження товару Продавець сплачує покупцеві штраф у розмірі 1% від загальної вартості Контракту та покриває Покупцеві всі витрати та втрати, пов’язані з таким порушенням Продавцем умов цього Контракту.

За зволікання у відкритті акредитива Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі 1% від загальної вартості Контракту за кожен день прострочення.

Про ушкодження товару, що є предметом цього Контракту, а також про кількісне недопостачання Покупець повинен письмово оповістити Продавця (через засоби телеграфу або електронної пошти) протягом 2-3 днів від дня поставки.

11. АРБІТРАЖ

Будь-який спір, що виникає щодо цього Контракту або у зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговельно-промисловій палаті Фінляндії.

Сторони цього Контракту погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору застосовуватиметься Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті Нідерландів. Правом, яке регулює цей Контракт, є матеріальне право

Міжнародний суд - головний судовий орган ООН , до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. Цей орган складається з 15 суддів, яких окремо обирають Генеральна Асамблея і Рада Безпеки на дев'ять років. Судді обираються за рівнем кваліфікації, а не за національною ознакою. Проте не може бути обрано двоє суддів з однієї країни. Суд міститься у місті Гаага (Нідерланди ). Країни-члени можуть передавати на розгляд Міжнародного Суду справи про прикордонні суперечки, право на рибну ловлю, право на корисні копалини та інші спірні питання. Генеральна Асамблея або Рада Безпеки можуть консультуватися з Міжнародним Судом з будь-якого питання. [7]

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Продавець: Siemens, Голландія, Нідерланди

Юрид. Адреса:

тел.:

Р/р:

Банк:

Адреса для телеграм:

Генеральний директор

Покупець:

Біомедика-Сервіс,

, г. Киев, ул. Героев Севастополя, 30

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Обігові кошти підприємства
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати. Кожне підприємство, ...

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваг ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.