Розділи економіки

Організація основних виробничих процесів

Основний обробіток ґрунту. Після збирання попередника проводять одне або два лущення на 6-8 см важкими дисковими боронами БДТ-7, або лущильниками ЛДГ-10, на глибину 10-12 см. Основний обробіток ґрунту включає глибоку зяблеву оранку. На чорноземах звичайних і південних оранку проводять плугами з передплужниками ПЛН-5-35, на глибину 27-30 см, каштанових грунтах - 25-27 см. Також з осені для знищення бур′янів через 2-3 тижні після оранки проводять суцільну культивацію культиваторами КПС-4 на 10-12 см.

Передпосівний обробіток грунту. Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, вирівнюють поверхню ріллі зубовими боронами БЗТС - 1,0, спрямовуючи агрегати під кутом 45° до напрямку оранки.

Для знищення бур′янів до сівби проводять дві культивації: перший раз під час сівби колосових культур на глибину 10-12 см, другий - безпосередньо перед сівбою кукурудзи на глибину 8-10 см.

Під час весняної підготовки ґрунту застосовують основні (базові) гербіциди проти однорічних злакових і двосім'ядольних бур'янів ерадикан в дозі 4,5-8 л/га, прімекстра (4-5 кг/га), харнес (1,5-2 кг/га) та ін. Вносять їх машинами ОПШ-15-01 при настанні оптимальних строків сівби кукурудзи і не пізніше як через 15-20 хв заробляють у ґрунт дисковими боронами БДТ-7, або зубовими боронами БЗСС-1.

Органічні добрива. Оптимальною нормою органічних добрив для зони Степу вважають 20-30 т/га. Приріст урожаю зерна складає 3,3-5,4 ц/га. Рідкий гній вносять з розрахунку 80-100 т/га і негайно заробляють у ґрунт. Органічні добрива вносять під зяблевий обробіток з осені.

Мінеральні добрива. Значно збільшується врожай кукурудзи при внесенні під її посіви повного мінерального добрива у дозі N90P60K60. Кукурудза неоднаково реагує на різні форми азотних і калійних добрив. Кращими з азотних добрив є аміачні, з калійних - сірчанокислі. Фосфорні, калійні і частково азотні добрива вносять восени під основний обробіток ґрунту, або локальним способом весною на глибину 10-12 см. При посіві вносять фосфорні добрива у дозі 10 кг/га.

Насіння кукурудзи готують до сівби на спеціалізованих калібрувальних заводах, де його доводять до високих посівних кондицій: висушують до вологості 13-11%, калібрують (за товщиною, шириною та довжиною) на фракції, інкрустують, протруюють вітаваксом 200 (2 кг/т), максимом 025 (1 кг/т) та іншими препаратами. Відповідно до державного стандарту, насіння товарних гібридів має задовольняти таким нормам якості: мати типовість мінімум 98%, схожість не менше 92%, чистоту не менше 98%, насіння сортів не менше 87% та чистоту не менше 98%. Особливо високої якості мас бути насіння при сівбі кукурудзи в допустимо ранні строки.

Норми висіву насіння встановлюють з урахуванням рекомендованої густоти рослин (шт./га), маси 1000 зерен (г), посівної придатності (%). Для отримання рекомендованої густоти рослин на час збирання норму висіву насіння збільшують: у районах Степу на 30%, Лісостепу 30 - 40%, Полісся на 40 - 50%.

Норму посіву насіння розраховують агрономи в залежності від маси 1000 насінин, господарської придатності, оптимальної густоти стояння рослин на 1 га. Оптимальною густотою стояння кукурудзи у південних посушливих районах Степу 25-30 тис. рослин на 1 га.

Строки сівби кукурудзи залежать від біологічних особливостей гібриду або сорту, ґрунтово-кліматичних і погодних умов. Кукурудзу на зерно висівають, коли ґрунт прогріється на глибині 10 см до 10-12°С, а холодостійкі гібриди і сорти - до 7-9°С (3 д. квітня - 1 д. травня), використовуючи сівалки СПЧ-6М, СУПН-8. Основний спосіб сівби пунктирний з міжряддям 70 см. У степових районах з дефіцитом вологи у верхньому шарі ґрунту насіння загортають на глибину від 6 - 8 до 10 см.

Головне завдання догляду за посівами кукурудзи полягає в тому, щоб протягом всього періоду вегетації грунт утримувати в чистому від бур’янів і розпушеному стані боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами.

Після посіву проводять коткування кольчасто-шпоровими котками ККШ-6. Послідуючий обробіток заключається у двохразовому боронуванні: за 4-5 днів до сходів і по сходах у фазі 2-3 листків у кукурудзи.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.