Розділи економіки

Природно-економічна характеристика господарства

Засноване Східне регіональне управління приватного акціонерного товариства “Райз - Максимко” у 2001 році. Директором СРУ на даний час є Щербак Юрій Петрович. Розташоване підприємство в районному центрі м. Лохвиця , найближча залізнична станція Сула 15 км від центральної садиби , 180 км від обласного центру. Господврство розташоване в центральному агрокліматичному районі. На території господарства переважають чорноземи.

До складу Східного регіонального управління входить 4 філії (Лохвицька, Лубенська, Роменська, Чорнухинська. Підприємство має такі виробничі підрозділи : автогосподарство та механізований загін. Автогосподарство розташоване на відстані 15 км від господарства, механізований загін знаходиться на території центральної садиби.

Основними культурами, які вирощуються на полях «Райз - Максимко» є: цукровий буряк, кукурудза, озима пшениця, а також підприємство займається тваринництвом (молочне скотарство та відгодівля ВРХ). У господарстві виробляється великий асортимент продукції як рослинництва, а саме: пшениця, жито, кукурудза на зерно, ячмінь ярий, соняшник, соя; так і продукція тваринництва: вирощування ВРХ, свиней, молоко, мед. Загальна площа землі господарства у 2010 році становила - 28478га; у 2011 році - 38742га; у 2012 році - 61022 га.

Тваринницьке господарство складає 2760 тис.голів великої рогатої худоби, з них 2,3 тис. дійних корів, а також вирощуються вівці, коні. Валовий надій за 6 місяців по регіону склав 5 612,6 т. молока

На підприємстві ведеться наукова робота, є експериментальні поля, де випробовують сорти, агротехнології, засоби захисту, добрива та робляться відповідні висновки, йде широке впровадження наукових розробок у практичне використання. Підприємство націлене на розвиток, розширення, на покращення результатів своєї діяльності.

Сільськогосподарські угіддя - земельні ділянки, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції і включають у себе ріллю, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища.

Земля - це головна умова існування людського суспільства і найважливіше джерело національного багатства, найперша передумова і природна основа суспільного виробництва, універсальний чинник будь-якої діяльності людини. Характеризуючи значення землі в суспільному виробництві, слід зазначити, що праця - це не єдине джерело вироблюваних продуктів і речового багатства.

У сільському господарстві земля - це головний засіб виробництва, без якого неможливий сам процес виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Земля одночасно є предметом і засобом праці, а отже, і головним засобом виробництва. Земля значною мірою визначає темпи розвитку і рівень ефективності сільськогосподарськоговиробництва.

Таблиця 1

Склад і структура земельних угідь

Різновиди земельних угідь

Роки

Відхилення 2009 від 2007

2010

2011

2012

га

%

Га

%

га

%

+/- %

Всього земельних угідь

28478

100

38742

100

61022

100

32544

214,2

з них сільськогосподарських

27729

97,4

37900

97,8

60115

98,5

33660

216,7

в т.ч рілля

26455

92,9

36381

93,9

58380

95,7

31925

220,6

Сінокоси

318

1,1

406

1,0

492

0,8

174

154,7

Пасовища

956

3,4

1113

2,9

1243

2,0

287

129

Інше

749

2,6

842

2,2

907

1,5

158

121

багаторічні насадження

-

-

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Побудова моделі дослідження витрат підприємства
Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток. І для кожного способу найбільш важливим фактором є фактор затрат, тобто тих реальних витрат, які повинне понести підприємство в процесі сво ...

Модель монополістичної конкуренції
...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.