Розділи економіки

Собівартість і рентабельність виробництва продукції рослинництва

Собівартість продукції є важливим узагальнюючим показником, який характеризує ефективність роботи підприємства. В ній відображаються всі сторони виробничо-господарської діяльності фірми. Чим краще працює підприємство, раціональніше використовує власні ресурси, успішніше вдосконалює свою техніку, тим нижчою буде собівартість продукції, крім того, цей показник тісно пов'язаний з ціною продукції. Це виявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою метою для виробника, щоб забезпечити процес відтворення виробництва. Відпускати ціну нижче за собівартість підприємству невигідно, оскільки в такому випадку воно ризикує зазнати збитків.

Собівартість продукції як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва, визначення економічної ефективності організаційно - технічних заходів, встановлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання прибутку підприємства.

Таблиця 3.3

Собівартість 1 ц зерна і фактори її формування

Показник

2008 р.

2010 р.

Відхилення (+, -)

Витрати на 1 га посіву, грн

1550,0

1837,0

287,0

Урожайність з 1 га, ц

70,3

49,6

-20,7

Собівартість 1 ц зерна, грн

22,1

37,0

14,9

Собівартість 1 ц зерна при витратах 2010 р. і урожайності 2008 р., грн

26,1

-

Зміни собівартості 1 ц зерна, грн

14,9

у т.ч. за рахунок витрат виробництва

4,0

10,9

урожайності

10,9

4,0

Для визначення собівартості 1 ц зерна при витратах 2010 року і урожайності 2008 року (таблиця 3.3) я брала співвідношення витрат 2010 року і урожайності 2008 року. Цей показник ми визначаємо для того, щоб побачити зміну собівартості за рахунок таких факторів, як витрати і урожайність. Нижче видно, що собівартість 1 ц зерна змінилася за рахунок витрат виробництва на 4 грн, а за рахунок урожайності - на 10,9 грн. В загальному собівартість зросла на 14,9 грн за аналізований період, оскільки знизилась урожайність в зв’язку із посушливим літом 2010 року і виробник змушений був підняти значення цього показника, щоб мати більші прибутки, які покрили б збитки від засухи.

Це дало змогу дещо втримати такі показники як прибуток і рентабельність на доволі пристойному рівні принаймні у порівнянні із 2009 роком (таблиця 3.4), хоча вони все одно знизились за аналізований період на 20,3% і 31,3% відповідно.

Таблиця 3.4

Собівартість і рентабельність виробництва 1 ц зерна

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2010 р. у % до 2008 р.

Повна собівартість 1 ц зерна, грн

25,8

20,2

36,1

140,0

Ціна реалізації 1 ц зерна, грн

48,2

37,7

60,1

124,7

Прибуток на 1 ц зерна, грн

18,7

4,5

14,9

79,7

Рівень рентабельності, %

72,5

22,2

41,2

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва
В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.