Розділи економіки

Собівартість і рентабельність виробництва продукції рослинництва

Собівартість продукції є важливим узагальнюючим показником, який характеризує ефективність роботи підприємства. В ній відображаються всі сторони виробничо-господарської діяльності фірми. Чим краще працює підприємство, раціональніше використовує власні ресурси, успішніше вдосконалює свою техніку, тим нижчою буде собівартість продукції, крім того, цей показник тісно пов'язаний з ціною продукції. Це виявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою метою для виробника, щоб забезпечити процес відтворення виробництва. Відпускати ціну нижче за собівартість підприємству невигідно, оскільки в такому випадку воно ризикує зазнати збитків.

Собівартість продукції як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва, визначення економічної ефективності організаційно - технічних заходів, встановлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання прибутку підприємства.

Таблиця 3.3

Собівартість 1 ц зерна і фактори її формування

Показник

2008 р.

2010 р.

Відхилення (+, -)

Витрати на 1 га посіву, грн

1550,0

1837,0

287,0

Урожайність з 1 га, ц

70,3

49,6

-20,7

Собівартість 1 ц зерна, грн

22,1

37,0

14,9

Собівартість 1 ц зерна при витратах 2010 р. і урожайності 2008 р., грн

26,1

-

Зміни собівартості 1 ц зерна, грн

14,9

у т.ч. за рахунок витрат виробництва

4,0

10,9

урожайності

10,9

4,0

Для визначення собівартості 1 ц зерна при витратах 2010 року і урожайності 2008 року (таблиця 3.3) я брала співвідношення витрат 2010 року і урожайності 2008 року. Цей показник ми визначаємо для того, щоб побачити зміну собівартості за рахунок таких факторів, як витрати і урожайність. Нижче видно, що собівартість 1 ц зерна змінилася за рахунок витрат виробництва на 4 грн, а за рахунок урожайності - на 10,9 грн. В загальному собівартість зросла на 14,9 грн за аналізований період, оскільки знизилась урожайність в зв’язку із посушливим літом 2010 року і виробник змушений був підняти значення цього показника, щоб мати більші прибутки, які покрили б збитки від засухи.

Це дало змогу дещо втримати такі показники як прибуток і рентабельність на доволі пристойному рівні принаймні у порівнянні із 2009 роком (таблиця 3.4), хоча вони все одно знизились за аналізований період на 20,3% і 31,3% відповідно.

Таблиця 3.4

Собівартість і рентабельність виробництва 1 ц зерна

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2010 р. у % до 2008 р.

Повна собівартість 1 ц зерна, грн

25,8

20,2

36,1

140,0

Ціна реалізації 1 ц зерна, грн

48,2

37,7

60,1

124,7

Прибуток на 1 ц зерна, грн

18,7

4,5

14,9

79,7

Рівень рентабельності, %

72,5

22,2

41,2

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва
Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. ...

Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні
Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні десятиріччя їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіц ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.