Розділи економіки

Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння

Новостворене підприємство має приватну форму власності,а тому одним із основних законів є Господарський кодекс України.

Головні засади: приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи. Порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим Кодексом та іншими законами. [1]

Згідно з законопроектом зміни до закону про можливе скасування ліцензування ювелірного виробництва та торгівлі:

Президентський законопроект №6696 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» був визначений як невідкладний і був розглянутий на пленарному засіданні Верховної Ради України .

Законопроектом №6696 зокрема передбачено виключення з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, виготовлення виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Діяльність виробників ювелірної продукції та торговців ювелірними виробами не несе загрози життю та здоров`ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави, тому ліцензування їхньої діяльності є недоцільним, оскільки не відповідає критеріям запровадження ліцензування, визначеним у Статті 3 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». [2]

Згідно Закону України „ Про патентування деяких видів підприємницькоїї діяльності” .

Загальні положення : об'єктом правового регулювання згідно з цим Законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг. (До побутових послуг відносять також ремонт та виготовлення ювелірних виробів.) [3]

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» визначає основні напрями державної політики у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, особливості державного регулювання та контролю у сфері господарської діяльності з зазначеними цінностями та, відповідно, встановлений розподіл функцій та повноважень органів державної влади.

Проте, деякі положення цього Закону України не відповідають сучасним вимогам ринку дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них. [4]

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» , що вводиться у дію з 1.01.2012 р., можуть бути:

) платниками єдиного податку першої групи суб`єкти господарювання фізичні особи-підприємці, які здійснюють такі види господарської діяльності згідно КВЕД ДК 009-2005:

36.22.0 - Виробництво ювелірних виробів (як побутова послуга населенню, що надається за індивідуальним замовленням);

52.48.2 - Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами (тільки на території ринків);

52.73.2 - Ремонт ювелірних виробів (як побутова послуга населенню);

) платниками єдиного податку ІІ групи суб`єкти господарювання - фізичні особи-підприємці, які здійснюють такі види господарської діяльності згідно КВЕД ДК 009-2005:

33.50.0 - Виробництво годинників як виробництво; (як послуга, яка може надаватися іншим платникам єдиного податку або населенню);

36.22.0 - Виробництво ювелірних виробів як виробництво; ( як послуга, яка може надаватися іншим платникам єдиного податку або населенню);

51.47.9 - Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення;

52.48.2 - Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами;

52.73.1 - Ремонт годинників (як послуга, яка може надаватися тільки іншим платникам єдиного податку або населенню);

52.73.2 - Ремонт ювелірних виробів (як послуга, яка може надаватися тільки іншим платникам єдиного податку або населенню). [5]

Таблиця 1.2 Основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність підприємств в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння

№ з/п

Повна назва нормативно-правового документа

Основні питання, що регулюються

1

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. За № 436-IV // Відомості Верховної Ради України − 2003. − № 18 − 22 − Ст. 113

Форми власності підприємства. Порядок організації та діяльності приватних підприємств.

2

Закону України „ Про патентування деяких видів підприємницькоїї діяльності” від 23.03.96 № 98/96-ВР <http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=29822&cat_id=13987>Види господарської діяльності, які підлягають патентуванню.

3

Президентський законопроект №6696 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» <http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38287>Передбачено виключення з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, виготовлення виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

4

Закон України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»

Визначає основні напрями державної політики у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, особливості державного регулювання та контролю у сфері господарської діяльності з зазначеними цінностями.

5

Закон України від 04.11.2011 р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4014-17>Визначає тих хто може бути платниками єдиного податку першої та другої групи суб`єкти господарювання - фізичні особи-підприємці, які здійснюють певні види господарської діяльності,зокрема: виробництво ювелірних виробів, - роздрібна торгівля ювелірними виробами, ремонт ювелірних виробів.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Обґрунтування доцільності створення салону краси Beauty-N
Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ...

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.