Розділи економіки

Розрахунок резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності

У якості напрямів щодо формування політики інтенсивного розвитку підприємства може бути:

− зниження собівартості продукції;

− збільшення ціни реалізації;

− збільшення продуктивності праці;

− економія оборотних фондів;

− зріст оборотності оборотних коштів;

− зниження втрат сировини та ін

Для формування політики інтенсивного розвитку ТОВ «FantasyDrive» доцільним буде прогнозувати резервіи підвищення ефективності за рахунок зниження собівартості, підвищення ціни та раціональної організації виробничих запасів.

Знизити собівартість можна шляхом знаходження більш вигідних каналів постачання. Якщо знизити закупівельну ціну на сировину (на сік з 5 до 4 грн., та на цукор з 7 до 5 грн.), тоді вартість сировини зменшиться з 4337611,2 грн. до 3425767,7 грн., тобто на 911843,5 грн. або на 21%, а загальна вартість (разом з пакувальними матеріалами) зменшиться з 5785291,2 грн. до 4873447,7 грн., тобто на 911843,5 грн. або 15,8%. Чистий прибуток при застосуванні такого заходу збільшиться на 702119,51 грн., тобто на 20,9%.

Якщо підвищіти ціну на кожен вид продукції з 7 грн. до 7,5 грн., то доходи від реалізації продукції збільшаться з 19488000 грн. до 20880000, тобто на 1392000 грн. або на 6,7% , а чистий прибуток зросте на 857472 грн., тобто на 25,6%.

Якщо знайти надійніших постачальників та зменшити період зриву поставки води з 1,5 днів та лимонної кислоти з 2 днів до 1 дня, то витрити на сировину та допоміжні матеріали з урахуванням транспортного запасу зменшаться з 4514117 грн. до 4337611 грн., тобто на 3,91%. Чистий прибуток зросте на 135909 грн., тобто на 4,1%.

Якщо застосувати комплекс методів та одночасно підвищіти ефективність за рахунок зниження собівартості, підвищення ціни та раціональної організації виробничих запасів, то чистий прибуток зросте з 3354563,03 грн. до 5050063,85 грн., тобто на 1695500,82 грн. або на 50,5%.

Таблиця 3.1 - Доходи та витрати ТОВ «FantasyDrive»

Основні показники

Фактична величина всього, грн.

Прогноз резервів підвищення ефективності

в тому числі:

За рахунок зниження собівар-тості

За рахунок підвищен-ня ціни

За рахунок раціональної організа-ції виробничих запасів

Доходи (виручка) від реалізації продукції

19488000

20880000

19488000

20880000

19488000

Податок на додану вартість (20%)

3897600

4176000

3897600

4176000

3897600

Виручка від реалізації (без ПДВ)

15590400

16704000

15590400

16704000

15590400

Повна собівартість реалізованої продукції - всього

11233824,63

10145476

10321981

11233825

11057319

Прибуток від операційної діяльності до оподаткування

4356575,37

6558524,5

5268418,9

5470175,4

4533081

Податок наприбуток (23%)

1002012,33

1508460,6

1211736,3

1258140,3

1042608,6

Чистий прибуток

3354563,03

5050063,9

4056682,5

4212035

3490472,3

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Поняття, типи і структура економічних систем
Тема даної курсової роботи "Поняття, типи і структура економічних систем". Для того, аби розкрити в повній мірі обраний напрямок, необхідно зрозуміти в чому полягає сутність економічної системи. Аби дати відповідь на дане за ...

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.