Розділи економіки

Визначення показників рентабельності та точки беззбитковості

Рентабельність виробництва (Рв) визначається за формулою (3.8)

Рв = П/С, (3.8)

де П - чистий прибуток підприємства, грн.,

С - собівартість річного випуску продукції, грн.

Для підприємства «FantasyDrive» рентабельність виробництва дорівнює

Рв= = 0,3

Рентабельність виробництва характеризує ефективність витрат на виробництво продукції і збут. [16]

Рентабельність виробництва, виражена в процентному співвідношенні - 30%. Це означає, що на підприємстві виробництво влаштоване достатньо ефективно. Для основного капіталу рентабельність (Рок) розраховується за формулою (3.9)

Рок = П/Вок, (3.9)

де П - чистий прибуток підприємства, грн.;

Вок − середньорічна вартість основного капіталу,грн

Для підприємства «FantasyDrive» рентабельність основного капіталу дорівнює

Рок =

Рентабельність основного капіталу, виражена в процентному співвідношенні дорівнює 589%. Це означає, що на підприємстві основний капітал має дуже велику ефективність.

Для оборотного капіталу рентабельність розраховується за формулою (3.10)

Роб.к= П /Об.к (3.10)

де П - прибуток підприємства, грн.;

Об.к - сума оборотних коштів,грн

Для підприємства «FantasyDrive» рентабельність оборотного капіталу дорівнює

Роб.к = 0,44

Рентабельність оборотного капіталу, виражена в процентному співвідношенні дорівнює 44%. Це означає, що на підприємстві оборотний капітал достатньо ефективний.

Точка беззбитковості (Тб) знаходиться за формулою (3.11)

Тб = Пост.в/(Ц - Зм.в.) (3.11)

де Ц - ціна за одиницю товару, грн;

Зм.в. - змінні витрати на одиницю продукції, грн.;

Пост.в. - постійні витрати, грн

Для підприємства «FantasyDrive» точка беззбитковості дорівнює

Тб = = 553950,63 (шт.)

Точка беззбитковості на графіку (рис. 3.1) показує обсяг виробництва та витрати виробництва, за яких підприємство не понесе збитків.

Рисунок 3.1 - Графічне зображення точки беззбитковості

На графіку на осі х відмічаються TR, TC, VC та FC, а на осі у - Q,

де TR - обсяг реалізації продукції, грн. (графіку позначені як 5) ;

TC - загальні витрати на виробництво продукції (собівартість), грн. (графіку позначені як 4) ;

VC - змінні витрати на виробництво продукції, грн. (графіку позначені як 3);

FC - постійні витрати на виробництво продукції, грн. (графіку позначені як 1);

Q - обсяг виробництва продукції за рік, шт. (графіку позначені як 2);

Тб − точка беззбитковості, грн. (на графіку - 6).

FC = 2050360,71 грн.,

VC = 9183463,92 грн.,

TC = FC + VC = 11233824,63 грн.,

TR = 19488000 грн.,

Q = 2784000 шт.,

Тб = 553950,63 шт.

Заштрихована фігура вище точки беззбитковості - це прибуток підприємства від реалізації продукції, нижче - підприємство несе збитки.

Порогова виручка підприємства (TRп) знаходиться за формулою (3.12)

TRп = Тб*Ц (3.12)

де Тб - точка беззбитковості, грн.;

Ц − ціна за одиницю товару, грн

Для підприємства «FantasyDrive» порогова виручка дорівнює

TRп = 553950,63 * 7 = 3877654,41 (грн.)

Якщо показник нижчій за 3877654,41 грн., то підприємство не отримує прибутку від реалізації продукції.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Оцінка демографічного потенціалу регіону
Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробни ...

Приватний сектор в національній економіці
Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.