Розділи економіки

Розрахунок потреби в основному капіталі

Норма штучного часу (Тшт) на операцію визначається виходячи з часу, що затрачується на повний виробничий цикл та обсяг, шо виробляється за цей час і визначається за формулою (2.1)

Тшт=Тц/Ов, (2.1)

де Тц - час, що затрачується на повний виробничий цикл, год.

Ов - обсяг виробництва продукції, що виробляється за 1 цикл., шт

Тшт (год.)

Тоді, виходячи з того, що робочий день складається з 8 год, тобто 480 хв., визначаємо, що в день буде здійснюватися 4,8 циклів. Тепер можна визначити яким буде обсяг виробництва за добу шляхом множення обсягу виробництва за 1 цикл на кількість циклів за денний період виробництва за формулою (2.2)

Овд= Овц*Кц, (2.2)

де Овц - обсяг виробництва за цикл,

Кц - кількість циклів.

За цією формулою робимо розрахунок

Овд = 2500*4,8 = 12000

Обсяг виробництва за рік буде визначатися шляхом множення добового обсягу виробництва на 232 дні (кількість робочих дней в році) і складатиме за підрахунками 2 784 000 шт. пляшок на рік.

Таблиця 2.1 - Визначення обсягів виробництва продукції підприємства «Fantasy Drive» на 2011 рік

Назва продукції

Одиниця виміру, шт.

Обсяг виробництва за 1 цикл, шт

Обсяг виробництва за добу, шт.

Обсяг виробниц-тва за рік

SunBest

пляшка

500

2400

556800

JoyJuice

пляшка

500

2400

556800

Freshness

пляшка

500

2400

556800

АquaСherries

пляшка

500

2400

556800

SweetlyDrink

пляшка

500

2400

556800

Разом

*

2500

12000

2784000

Підприємство «Fantasy Drive» орендує двоповерхову будівлю загальною площею 2600 м2. Використовується довгостроковий договір оренди, тому сума орендної плати не змінюється і становить 78000 грн. на місяць (табл. 2.2). Орендна плата включає в себе витрати на опалення приміщень.

Таким чином, сума орендної плати за рік складає:

78000 грн. * 12 міс. = 936000 грн.

Потребу в виробничих площах для різних потреб виробництва представлено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Потреба у виробничих площах підприємства «Fantasy Drive»

Тип приміщення

Площа, м2

Ставка орендної плати на місяць, грн/м2

Сума орендної плати на місяць, грн.

Сума орендної плати за рік

Цех безалкогольных напоїв

800

30

24000

288000

Цех посуду

300

30

9000

108000

Цех розливу

500

30

15000

180000

Цех готової продукции

700

30

21000

252000

Лабораторія

200

30

6000

72000

Приміщення для управлінського персонилу

100

30

3000

36000

Разом

2600

180

78000

936000

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Характерною ознакою суспільних процесів сучасності є збільшення масштабів впливу ризиків на фінансово-економічні процеси, зокрема, на сферу відповідальності держави - державний сектор економіки. За таких умов державне управління, під вплив ...

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.