Розділи економіки

Характеристика підприємства

Підприємство «Fantasy Drive» виробляє газовані безалкогольні напої і являється середнім за розмірами виробництва, тому доцільно, щоб за своєю організаційно-правовою формою воно було товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Такі товариства мобільніші, ніж, наприклад, акціонерні.

Згідно закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII:

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. [6]

Організаційна структура - це упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів системи, що визначає поділ праці та службових зв'язків між структурними підрозділами. Вона організаційно закріплює функції за структурними підрозділами і регламентує потоки інформації на підприємстві.

Функції управління в ТОВ «Fantasy Drive» поділені між загальними зборами і дирекцією. Кількість голосів учасників на зборах визначається пропорційно розміру їх частки у пайовому капіталі. Рішення з тих або інших питань приймаються простою більшістю голосів. Дирекція здійснює оперативне керівництво ТОВ. Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю як організаційна форма підприємництва дає можливість обмежити ризик величиною внеску в пайовий капітал. Воно вимагає меншого капіталу для ведення справи, відрізняється простою системою звітності. [4]

Організаційна структура ТОВ «Fantasy Drive» представлена на рисунку 2.1 в додатках (додаток А). Вона включає в себе директора, що був призначений загальними зборами та являється представником їх інтересів. Директору підпорядковуються безпосередньо керівник маркетингу та логістики, менеджер з питань збуту та постачання, головний бухгалтер та іх допоміжні працівники, а також виробниче управління - начальники цехів, які відповідають за всі технологічні, виробничі та інші процеси пов’язані з безпосереднім виробництвом та подальшою обробкою продукції. Виробниче управління здійснює контроль за роботою всіх цехів підприємства:

1. Цех безалкогольних напоїв, що включає в себе:

− відділення для варіння цукрового сиропу (10 працівників)

− відділення для варіння колера (5 працівників)

− купажне відділення (10 працівників)

− відділення водопідготування (5 працівників )

− відділення розливу сиропів (3 працівники)

− склади зберігання сировини та матеріалів (11 працівників)

− 7 допоміжних працівників.

. Розливний цех:

− відділення розливу в пляшки (7 працівників).

3. Цех посуду

− склади зберігання тари та пакувальних матеріалів (5 працівників).

4. Цех готової продукції (4 працівники)

. Лабораторія (1 працівник).

За проведеною роботою управлінський склад та бухгалтерія доповідає членам ТОВ «Fantasy Drive» 1 числа після закінчення кожного кварталу року.

Подібні статті по економіці

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Підприємство і його роль в ринковій економіці
Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємств. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Зараз ми усі є свідками кризового ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.