Розділи економіки

Зміст і завдання наукової організації праці в сільському господарстві

Виробництво продукції у сільському господарстві здійснюється на основі органічної єдності таких факторів, як земля, трудові ресурси, засоби і предмети праці. Рівень і темп зростання виробництва продукції і підвищення продуктивності праці залежить від забезпеченості господарства виробничими фондами. Залежно від характеру участі у виробництві і перенесення вартості на готову продукцію, фонди поділяються на основні і оборотні.

Основі фонди - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, при цьому зберігають свою натурально - речову форму, виконують одну і ту ж функцію впродовж декількох виробничих циклів і переносять свою вартість на виробничу продукцію частинами. Оборотні фонди представлені в основному предметами праці, які беруть участь в одному циклі виробництва, повністю споживаються в ньому і переносять свою первісну вартість на готовий продукт, втрачаючи при цьому свою натуральну форму.

Узагальнюючими показниками, які характеризують потребу і забезпеченість підприємства основними засобами є:

фондозабезпеченість - вартість основних виробничих фондів с. - г. призначення на одиницю площі сільськогосподарських угідь:

фондоозброєність праці - вартість основних виробничих фондів с. - г. призначення на одного середньорічного працівника, зайнятого у с. - г. виробництві.

Основними показниками, які характеризують економічну ефективність використання оборотних засобів, є коефіцієнт оборотності оборотних засобів (кількість оборотів за рік) і тривалість одного обороту в днях.

За допомогою даних таблиць 1.4 і 1.5 проаналізуємо ступінь забезпеченості та ефективності їх використання в ТОВ "Маяк” за 5 років.

Вартість основних виробничих фондів у 2012 році порівняно з 2008 роком значно зменшились (на 73,4%). Така зміна фондів відобразилась на показниках фондозабезпеченості та фондоозброєності, які знизились відповідно на 72,2 та 70,6 відсотки.

Таблиця 1.4

Показники забезпеченості ТОВ "Маяк" основними виробничими фондами та ефективність їх використання

1

2

3

4

5

6

7

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

2012 до 2008, %

Середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, тис. грн

8225,1

7676,1

3449,6

2298,3

2189,7

26,6

Валова продукція, тис. грн.

1823,8

1810,3

1723,2

1321,3

2124,0

116,5

Площа с. - г. угідь, га

3624

3430

3579

3579

3469

95,7

Середньорічна чисельність робітників, чол.

106

115

116

102

96

90,5

Фондоозброєність праці, тис. грн. /чол.

77,6

66,7

29,7

22,5

22,8

29,4

Фондозабезпеченість, тис. грн. /100 га

226,9

223,8

96,4

64,2

63,1

27,8

Фондовіддача, грн.

0,22

0,24

0,50

0,58

0,97

440,9

Фондомісткість, грн.

4,51

4,24

2,00

1,73

1,03

22,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.