Розділи економіки

Поняття та риси науково-технічної революції

Науково-технічна революція - корінне, якісне перетворення продуктивних сил з урахуванням перетворення науки на провідний чинник розвитку громадського виробництва. НТР. змінює всю суть громадського виробництва, умови, характер і зміст праці, структуру продуктивних сил, громадського поділу праці, галузеву й ефективну професійну структуру суспільства, веде до швидкого зростання продуктивності праці, впливає на всі аспекти життя суспільства, включаючи культуру, побут, психологію людей, взаємини суспільства з дикою природою, веде до різкого прискорення науково-технічного прогресу.

НТР є закономірним етапом перелому людської історії, притаманним епохи переходу від капіталізму до комунізму. Це світове явище, але форми і прояви, перебіг і наслідки у соціалістичних і капіталістичних країнах принципово різні.

НТР - тривалий процес, який має головні передумови - науково-технічну і соціальну. Найважливішу роль НТР зіграли успіхи природознавства наприкінці 19 - початку 20 ст., у яких стався корінний переворот поглядів на матерію і склалася нову картину світу. Вона почалася відкриттям електрона, радію, перетворення хімічних елементів, створенням теорії відносності і квантової теорії та ознаменувала собою прорив науки до області мікросвіту і великих швидкостей. Під впливом успіхів фізики в 20-х рр. 20 ст. суттєвих змін зазнали теоретичні основи хімії. Квантова теорія пояснила природу хімічних зв'язків, що, своєю чергою, відкрило перед наукою і виробництвом широкі можливості хімічного перетворення речовини. Почалося насичення механізм спадковості, розвивається генетика, формується хромосомна теорія.

Революційне зрушення сталося і технічно, насамперед під впливом застосування електрики у промисловості і транспорті. Було винайдено радіо, яке стало вельми поширеним. Народилася авіація. У 40-х рр. наука вирішила проблему розщеплення атомного ядра. Людство опанувало атомну енергію. Найважливіша значення мало виникнення кібернетики. Дослідження з створенню атомних реакторів і створення атомної бомби вперше змусили капіталістичні держави організувати у межах великого національного науково-технічного проекту узгоджене взаємодія науку й промисловості. Саме це стало школою реалізації наступних загальнонаціональних науково-технічних дослідницьких програм. Але, можливо, ще більшого значення набув психологічний ефект використання атомної енергії - людство переконалося у колосальних перетворюючих можливостях науки й її практичного застосування. Почалося різке зростання асигнувань на науку, числа дослідницьких установ. У другій половині 50-х рр. під впливом успіхів СРСР вивченні космосу, і радянського досвіду організації та планування науки більшості країн почалося створення загальнодержавних органів планування та управління наукової діяльністю. Посилилися безпосередні зв'язок між науковими і технічними розробками, прискорився використання наукових набутків у виробництві. У 50-ті рр. створюються та отримують широке використання наукові дослідження у виробництві електронно-обчислювальні машини (ЕОМ), які є символом НТР.

Їх поява знаменує початок поступової передачі машині виконання логічних функцій людини, а перспективі - перехід до комплексної автоматизації виробництва й управління. ЕОМ - принципово нового вигляду техніки, змінює ситуацію і роль людини під час виробництва.

У 40-50-ті рр. під впливом найбільших наукових закладів та технічних відкриттів відбуваються корінні зрушення у структурі більшості наук ; зростає взаємодія науки з технікою і виробництвом.

На етапі свого розвитку НТР характеризується такими основними рисами:

) Перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу внаслідок злиття воєдино переворотів у науці, техніці і виробництві, посилення взаємодії з-поміж них.

) Новим етапом громадського поділу праці, що з перетворенням науки в провідну сферу економічної та соціальної діяльності, набирає масового характеру.

) Якісним перетворенням всіх елементів продуктивних сил - предмета праці, знарядь виробництва та самого працівника; зростаючою інтенсифікацією всього процесу виробництва завдяки його науковій організації і раціоналізації, зниження матеріаломісткості, капіталомісткості і трудомісткості продукції.

) Зміною характеру та змісту праці, зростанням у ньому ролі творчих елементів.

) Виникненням на цій основі матеріально-технічних передумов подолання протилежностей й суттєвих розбіжностей між розумовою і фізичною працею, між містом і селом, між невиробничою та виробничою сферою.

)Створенням нових, потенційно безмежних джерел енергії і штучних матеріалів із наперед заданими властивостями.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Особливості господарської діяльності СТОВ Ольгопіль
Підприємство - це самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку. Таке визначення підприємства є узагальненим. Проте с ...

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція? У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.